Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Sağlığı Değerlendirme Uygulaması-I
Ders Kodu: CSAG603
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Doktora
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 0
Uyg.: 4
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çevre sağlığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışma prensiplerinin öğrenilmesi ve verilen hizmetlerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Çevre sağlığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışma prensiplerinin öğrenilmesi sonrası verilen hizmetlerin uygulamaları yapılacaktır. Çevre sağlığı ile ilgili özgün bir konuda sorunu fark etme, ilgili alanda araştırma sürecini bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma gibi süreçleri bilimsel yöntem basamakları ışığında yönetebilme becerisi kazandırmak amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Emine Didem EVCİ KİRAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Çevre sağlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini, cihazlarını kullanarak, tedavi etme, bakım verme, eğitim verme konusunda bilgi sahibi olabilme
3.Çevre sağlığı organizasyonu ve yönetiminde etkin görev üstlenebilme
4.Çevre sağlığı ile ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Çevre etik, politika ve planlama, bilişim sistemleri, mesleki yabancı dil, finansman ve aracı kuruluşlar konusunda teorik ve pratik bilgi edinme
6.Bilimsel araştırmalar için yeni projeler üretme, yürütme ve sonuçlandırma becerilerine sahip olabilme
7.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme, yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
8.Çevre sağlığı, çevre sağlığının tarihsel gelişimi ve ekonomik boyutu hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
9.Çevrenin bozulma etkileri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olabilme
10.Çevre sağlığı alanında hizmet veren kuruluşlarda stratejik yönetim, pazarlama, performans yönetimi, kalite yönetimi ve insan kaynakları yönetimi konularında uygulamaya yönelik bilgi ve beceri sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof. Dr. E.Didem Evci Kiraz ‘ın basılmamış ders notları
2. Güler Ç. (Ed). Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012
3. Ladou J, Harrison R, Occupational & Environmental Medicine, 2014
4. Güler, Ç., & Çobanoğlu, Z. (1994). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Annara: Aydoğdu Ofset ISBN, 975-7572.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders hakkında genel bilgiler,amaç ve hedefleri
2. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar
3. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı kurumlarının çalışma prensiplerini öğrenme
4. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı uygulamalarının değerlendirilmesi-1
5. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı uygulamalarının değerlendirilmesi-2
6. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında yapılan uygulamalar-1
7. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında yapılan uygulamalar-2
8. Hafta - Teorik
Çevre sağlığı alanında yapılan uygulamalar-3
9. Hafta - Teorik
Öğrenci sunumları
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
11. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarına yönelik araştırmaları bağımsız olarak tasarlama, uygulama -1
12. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarına yönelik araştırmaları bağımsız olarak tasarlama, uygulama -2
13. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarına yönelik araştırmaları raporlama-1
14. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarına yönelik araştırmaları raporlama-2
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140456
Ara Sınav110414
Dönem Sonu Sınavı126430
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
OÇ-1
4
4
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
4
4
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
4
4
4
4
4
OÇ-7
4
4
4
4
4
OÇ-8
4
4
4
4
4
OÇ-9
5
4
4
4
4
OÇ-10
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu