Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 1 Zorunlu 8
Seçmeli Ders Grubu1 Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Mikrobiyal Genetik
MBTK600
Zorunlu 2 2 8
Rekombinant Proteinler ve Uygulama Alanları
MBTK601
Zorunlu 3 0 8
Seminer I
MBTK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genomlar
MBTK621
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bakteriyosinler
MBTK622
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Gıda Biyoteknolojisi
MBTK623
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyokromotografi
MBTK624
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Parazitlerin Moleküler Epidemiyolojisi
MBTK625
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nanobiyoteknoloji
MBTK626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Parazitolojide Aşı Çalışmaları
MBTK627
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Biyoteknolojide Son Gelişmeler
MBTK628
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Virolojide Son Gelişmeler
MBTK629
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Bakteriyolojide Son Gelişmeler
MBTK630
Bölüm Seçmeli 3 0 10
İmmunolojide Son Gelişmeler
MBTK631
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Araştırma ve Yayın Etiği
MBTK634
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MBTK635
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İmmünoparazitoloji
MBTK638
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Deney Hayvanlarıyla Çalışma Teknikleri
MBTK639
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Proteomiks ve Genomiks Veri Tabanları
MBTK632
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Evrimsel ve Ekolojik Genomiks
MBTK633
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Genetik Markerlar
MBTK641
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Rekombinant Teknolojide Biyoenformatik Programlar ve Uygulamaları
MBTK643
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Rekombinant Protein Eldesi ve Saflaştırılması
MBTK636
Bölüm Seçmeli 1 3 10
Protein Yapıdaki Mikrobiyal Toksinler
MBTK637
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyoteknoloji ve Ticari Ürünler
MBTK642
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Patent ve İnnovasyon
MBTK640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyofarmasötikler ve Nanotaşıyıcılar
MBTK644
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoteknolojik Ürünlerde Kalite Kontrol
MBTK645
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Klinikte Tanı ve Tedavide Oligonükleotid Teknolojisi
MBTK646
Bölüm Seçmeli 3 0 8
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 2 Zorunlu 8
Seçmeli Ders Grubu1 Bölüm Seçmeli 22
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Mikrobiyal Genetik
MBTK600
Zorunlu 2 2 8
Rekombinant Proteinler ve Uygulama Alanları
MBTK601
Zorunlu 3 0 8
Seminer I
MBTK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genomlar
MBTK621
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bakteriyosinler
MBTK622
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Gıda Biyoteknolojisi
MBTK623
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyokromotografi
MBTK624
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Parazitlerin Moleküler Epidemiyolojisi
MBTK625
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nanobiyoteknoloji
MBTK626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Parazitolojide Aşı Çalışmaları
MBTK627
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Biyoteknolojide Son Gelişmeler
MBTK628
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Virolojide Son Gelişmeler
MBTK629
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Bakteriyolojide Son Gelişmeler
MBTK630
Bölüm Seçmeli 3 0 10
İmmunolojide Son Gelişmeler
MBTK631
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Araştırma ve Yayın Etiği
MBTK634
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MBTK635
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İmmünoparazitoloji
MBTK638
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Deney Hayvanlarıyla Çalışma Teknikleri
MBTK639
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Proteomiks ve Genomiks Veri Tabanları
MBTK632
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Evrimsel ve Ekolojik Genomiks
MBTK633
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Genetik Markerlar
MBTK641
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Rekombinant Teknolojide Biyoenformatik Programlar ve Uygulamaları
MBTK643
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Rekombinant Protein Eldesi ve Saflaştırılması
MBTK636
Bölüm Seçmeli 1 3 10
Protein Yapıdaki Mikrobiyal Toksinler
MBTK637
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyoteknoloji ve Ticari Ürünler
MBTK642
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Patent ve İnnovasyon
MBTK640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyofarmasötikler ve Nanotaşıyıcılar
MBTK644
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoteknolojik Ürünlerde Kalite Kontrol
MBTK645
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Klinikte Tanı ve Tedavide Oligonükleotid Teknolojisi
MBTK646
Bölüm Seçmeli 3 0 8
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 3 Zorunlu 2
Seçmeli Ders Grubu2 Bölüm Seçmeli 28
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Mikrobiyal Genetik
MBTK600
Zorunlu 2 2 8
Rekombinant Proteinler ve Uygulama Alanları
MBTK601
Zorunlu 3 0 8
Seminer I
MBTK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genomlar
MBTK621
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bakteriyosinler
MBTK622
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Gıda Biyoteknolojisi
MBTK623
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyokromotografi
MBTK624
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Parazitlerin Moleküler Epidemiyolojisi
MBTK625
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nanobiyoteknoloji
MBTK626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Parazitolojide Aşı Çalışmaları
MBTK627
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Biyoteknolojide Son Gelişmeler
MBTK628
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Virolojide Son Gelişmeler
MBTK629
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Bakteriyolojide Son Gelişmeler
MBTK630
Bölüm Seçmeli 3 0 10
İmmunolojide Son Gelişmeler
MBTK631
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Araştırma ve Yayın Etiği
MBTK634
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MBTK635
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İmmünoparazitoloji
MBTK638
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Deney Hayvanlarıyla Çalışma Teknikleri
MBTK639
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Proteomiks ve Genomiks Veri Tabanları
MBTK632
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Evrimsel ve Ekolojik Genomiks
MBTK633
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Genetik Markerlar
MBTK641
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Rekombinant Teknolojide Biyoenformatik Programlar ve Uygulamaları
MBTK643
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Rekombinant Protein Eldesi ve Saflaştırılması
MBTK636
Bölüm Seçmeli 1 3 10
Seminer I
MBTK801
Bölüm Seçmeli 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Bölüm Seçmeli 0 2 2
Protein Yapıdaki Mikrobiyal Toksinler
MBTK637
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyoteknoloji ve Ticari Ürünler
MBTK642
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Patent ve İnnovasyon
MBTK640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyofarmasötikler ve Nanotaşıyıcılar
MBTK644
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoteknolojik Ürünlerde Kalite Kontrol
MBTK645
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Klinikte Tanı ve Tedavide Oligonükleotid Teknolojisi
MBTK646
Bölüm Seçmeli 3 0 8
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 4 Zorunlu 2
Seçmeli Ders Grubu2 Bölüm Seçmeli 28
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Mikrobiyal Genetik
MBTK600
Zorunlu 2 2 8
Rekombinant Proteinler ve Uygulama Alanları
MBTK601
Zorunlu 3 0 8
Seminer I
MBTK801
Zorunlu 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Zorunlu 0 2 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genomlar
MBTK621
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Bakteriyosinler
MBTK622
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Gıda Biyoteknolojisi
MBTK623
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Biyokromotografi
MBTK624
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Parazitlerin Moleküler Epidemiyolojisi
MBTK625
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Nanobiyoteknoloji
MBTK626
Bölüm Seçmeli 2 0 6
Parazitolojide Aşı Çalışmaları
MBTK627
Bölüm Seçmeli 2 0 8
Biyoteknolojide Son Gelişmeler
MBTK628
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Virolojide Son Gelişmeler
MBTK629
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Bakteriyolojide Son Gelişmeler
MBTK630
Bölüm Seçmeli 3 0 10
İmmunolojide Son Gelişmeler
MBTK631
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Araştırma ve Yayın Etiği
MBTK634
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Bilimsel Araştırma Teknikleri
MBTK635
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İmmünoparazitoloji
MBTK638
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Deney Hayvanlarıyla Çalışma Teknikleri
MBTK639
Bölüm Seçmeli 2 2 8
Proteomiks ve Genomiks Veri Tabanları
MBTK632
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Evrimsel ve Ekolojik Genomiks
MBTK633
Bölüm Seçmeli 2 2 7
Genetik Markerlar
MBTK641
Bölüm Seçmeli 2 2 10
Rekombinant Teknolojide Biyoenformatik Programlar ve Uygulamaları
MBTK643
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Rekombinant Protein Eldesi ve Saflaştırılması
MBTK636
Bölüm Seçmeli 1 3 10
Seminer I
MBTK801
Bölüm Seçmeli 0 2 2
Seminer II
MBTK802
Bölüm Seçmeli 0 2 2
Protein Yapıdaki Mikrobiyal Toksinler
MBTK637
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Biyoteknoloji ve Ticari Ürünler
MBTK642
Bölüm Seçmeli 3 0 10
Patent ve İnnovasyon
MBTK640
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Biyofarmasötikler ve Nanotaşıyıcılar
MBTK644
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Biyoteknolojik Ürünlerde Kalite Kontrol
MBTK645
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Klinikte Tanı ve Tedavide Oligonükleotid Teknolojisi
MBTK646
Bölüm Seçmeli 3 0 8
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 5 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 6 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 7 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Ders Grubu 8 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu