Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Nermin KORUKLU
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin KORUKLU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Prof. Dr. Tarık TOTAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Gökhan AKSU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Betül ALTAY
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTIN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nurtaç ÜSTÜNDAĞ KOCAKUŞAK
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tahir YILMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Muhammed EKEN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Şerife AK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Bilgen KIRAL
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı mevcut kadrolu öğretim üyeleri açısından üç programda yüksek lisans programını, iki programda da doktora programını yürütebilecek konumdadır. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda kadrolu olarak “Eğitim Programları ve Öğretim” Bilim Dalında üç profesör, iki doçent, iki doktor öğretim üyesi; “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” Bilim Dalında üç profesör, üç doçent ve bir doktor öğretim üyesi; “Eğitim Yönetimi” Bilim Dalında üç profesör, üç doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere tüm bilim dallarında toplamda 21 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalı, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi anabilim dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği anabilim dalları kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı ilk kez Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programıyla 2005 yılında, Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programıyla 2006 yılında öğrenci almıştır.
Misyon
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı; Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi bilim dallarında, ulusal ve uluslararası yenilikleri takip eden, farklı ilgi alanları edinmiş, yeni fikirlere açık, kendini geliştirme yollarını arayan, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.
Vizyon
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalının vizyonu alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilen, Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anabilim Dalında, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi bilim dalları ile ilgili gelişmelerde aktif rol alabilen, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, değerlere saygılı bireyler için etkili bir eğitim verebilmektir.
Amaç
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, eğitim bilimleri ve uygulama alanlarındaki çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, Eğitim Programları ve Öğretim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anabilim Dalında, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Eğitim Yönetimi bilim dallarında uzmanlaşmış, eğitim programları ve öğretim alanında bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayacak bilim uzmanları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Fakültemizde 5 adet özel donanımlı olmak üzere 17 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca üç adet derslik de lisansüstü dersleri için özel olarak düzenlenmiştir. Bir adet bilgisayar odası ve bir adet fen laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca fakültemiz, üniversitenin merkez kütüphanesine çok yakındır.
Teknik Altyapı
Bütün dersliklerde akıllı tahta, ses sistemi ve internet altyapısı bulunmaktadır. Laboratuvarlar, özel derslik ve lisansüstü derslikler de gerekli ekipmanlarla donatılmıştır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu