Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 13
1. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   33
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi I
UZM801
Zorunlu 8 0 8
Eğitim Bilimlerinde Nicel Araştırma Yöntemleri
EY633
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EY601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EY602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EY604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EY607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EY610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EY611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EY612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EY619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EY620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EY621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EY623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EY624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EY626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EY627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EY628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EY630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları ve Demokrasi
EY631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EY632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EY634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EY635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EY636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EY637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EY638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme
EY639
Bölüm Seçmeli 3 0 5
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 8
2. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi II
UZM802
Zorunlu 8 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EY601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EY602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EY604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EY607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EY610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EY611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EY612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EY619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EY620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EY621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EY623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EY624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EY626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EY627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EY628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EY630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları ve Demokrasi
EY631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EY632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EY634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EY635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EY636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EY637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EY638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme
EY639
Bölüm Seçmeli 3 0 5
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 12
3. Yarıyıl Seçmeli Bölüm Seçmeli 17
Toplam AKTS Puanı   29
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi III
UZM803
Zorunlu 8 0 8
Seminer
EY801
Zorunlu 0 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Yönetiminde Çağdaş Kuram ve Yaklaşımlar
EY601
Bölüm Seçmeli 2 2 5
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
EY602
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EY604
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi
EY607
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış
EY610
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Sorunları
EY611
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilim Felsefesi
EY612
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çocuk Hukuku
EY619
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri
EY620
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Bilim Araştırmalarında Uygulamalı Veri Toplama ve Analizi
EY621
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Kamu Yönetimi ve Eğitim
EY623
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Yönetimi ve Küreselleşme
EY624
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Liderlik Kuramları ve Eğitim Yönetimi
EY626
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eleştirel Pedagoji Uygulamaları ve Eğitim Yönetimi
EY627
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ütopyaları
EY628
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Stratejik Yönetim
EY630
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Hakları ve Demokrasi
EY631
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitim Ekonomisi Ve Planlamasında Güncel Yaklaşımlar
EY632
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Okul Geliştirmede Dünya Örnekleri
EY634
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yükseköğretimin Yönetimi Ve Sorunları
EY635
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yetişkin Eğitimi Örgütlerinin Yönetimi
EY636
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Mükemmeliyetçilik Arayışı
EY637
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Örgüt Kültürü
EY638
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Eğitimde Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme
EY639
Bölüm Seçmeli 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uzmanlık Alan Dersi IV
UZM804
Zorunlu 8 0 8
Doktora Yeterlik
YET801
Zorunlu 0 1 22
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması I
TEZ801
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi V
UZM805
Zorunlu 8 0 8
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması II
TEZ802
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VI
UZM806
Zorunlu 8 0 8
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması III
TEZ803
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VII
UZM807
Zorunlu 8 0 8
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tez Çalışması IV
TEZ804
Zorunlu 0 1 22
Uzmanlık Alan Dersi VIII
UZM808
Zorunlu 8 0 8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu