Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tapu ve Kadastro - Normal Öğretim
Tapu ve Kadastro (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tapu ve Kadastro programında 2 yıl ön lisans eğitimi verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Kazanılan Derece
Programın tüm gereksinimlerini başırıyla tamamlayan mezunlara "Tapu ve Kadastro alanında ön lisans diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kayıt ve Kabul için Adnan Menderes Üniversitesi
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal İle kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına İlişkin Yönetmelik " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alınan dersin eşdeğeri varsa bölüm görüşü alınarak birim yönetim kurulunca öğrenci eşdeğer dersten muaf tutulmaktadır. Ayrıca programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 işgünü stajını tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Tapu Kadastro programı, güncel teknolojiyi takip eden çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Tapu ve Kadastro Programı disiplinler arası çalışmalara yatkın, sorgulayıcı düşünen, sorunlara yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilen, mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda mesleki matematik, kamu ölçmeleri ile ilgili derslerin yanı sıra temel hukuk bilgileri, tapu mevzuatı gibi hukuk dersleri ve cad tabanlı programların kullanımı gibi dersler de yer almaktadır. Eğitim planında zorunlu derslere ek olarak seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları pek çok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İller Bankası, TEDAŞ, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Üniversiteler, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Teknik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum/kuruluşlar ile özel sektöre ait harita, maden, çevre, jeoloji/jeofizik ve mimarlık, inşaat şirketlerinde çalışırlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS), İdari ve İktisadi Bilimler Fakültelerinin Kamu Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 yarı yılda 1 ara sınav ve 1 yarıyıl sonu sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40'ı yarıyıl sonu sınavının %60'ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi, Atça Meslek Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi Çerçevesinde Program öğrencilerinin Okul-Sanayi Koordinatörünün yönetim ve sorumluluğunda, Adnan Menderes Üniversitesinin İlgili birimlerinde, bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve Atça Meslek Yüksekokulu programlarına uygun en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı bürolarda 30 (otuz) işgünü staj yapma zorunluluğu vardır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu