Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Tapu ve Kadastro ile ilgili temel bilgi ve kavramlara sahip olur, açıklar, yorumlar.
2.Matematik, fen bilgilerini uygulama ve teknik problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahiptir
3.Tapu ve kadastro alanına ilişkin kavram ve kuramlar ile bu kavram ve kuramlar arasındaki ilişkiyi kavrar
4.Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazanır
5.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
6.Teknik geziler ve stajlar aracılığı ile mesleki uygulamaları yerinde görmüş olan mezunlar yetiştirilir
7.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
8.Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu