Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Güz Dönemi (zorunlu) Zorunlu 21
I. Yarıyıl Güz Dönemi (bölüm Seçmeli) Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Arazi Ölçmeleri I
TAK102
Zorunlu 2 1 5
Hukukun Temel Kavramları
TAK104
Zorunlu 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Medeni Hukuk
TAK103
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Matematik
TAK101
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Osmanlı Türkçesi I
TAK207
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Dosyalama Arşivleme
BYP109
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Anayasa Hukuku
TAK107
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışmalar
TAK236
Bölüm Seçmeli 2 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel İletişim
HIT112
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Temel Fotoğrafçılık
HIT224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Bahar Dönemi (zorunlu) Zorunlu 21
II. Yarıyıl Bahar Dönemi (bölüm Seçmeli) Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Mesleki Hesaplamalar I
TAK200
Zorunlu 3 0 3
Tapu Sicil Uygulamaları I
TAK204
Zorunlu 2 1 4
Tapu Mevzuatı I
TAK205
Zorunlu 2 1 4
Arazi Ölçmeleri II
TAK108
Zorunlu 2 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Osmanlı Türkçesi II
TAK232
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kartografya ve Fotogrametri
TAK218
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Meslek Etiği
TAK230
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Küresel Konum Belirleme Sistemi
TAK226
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Şehircilik ve İmar
TAK209
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel İletişim
HIT112
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Temel Fotoğrafçılık
HIT224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Güz Dönemi (zorunlu) Zorunlu 21
III. Yarıyıl Güz Dönemi (bölüm Seçmeli) Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Arazi Ölçmeleri III
TAK201
Zorunlu 2 1 5
Kadastro I
TAK202
Zorunlu 2 1 5
Tapu Sicil Uygulamaları II
TAK212
Zorunlu 2 1 4
Tapu Mevzuatı II
TAK213
Zorunlu 2 1 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri
TAK223
Zorunlu 2 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Bölüm Seçmeli 3 0 4
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
TAK220
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi I
TAK203
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Kamu Yönetimi
TAK208
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Gayrimenkul Değerleme
TAK217
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Arazi Toplulaştırması
TAK229
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel İletişim
HIT112
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Temel Fotoğrafçılık
HIT224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Bahar Dönemi (zorunlu) Zorunlu 21
IV. Yarıyıl Bahar Dönemi (bölüm Seçmeli) Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj
TAK215
Zorunlu 0 2 8
Eşya Hukuku
TAK111
Zorunlu 3 0 4
Tapu Sicil Uygulamaları III
TAK214
Zorunlu 2 1 4
Kadastro II
TAK211
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgisayar Destekli Harita Çizimi II
TAK238
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Miras Hukuku
TAK110
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Memur Hukuku
TAK228
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamulaştırma
TAK210
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tkgm Projeleri
TAK222
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tüketici Davranışları
HIT219
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Kişisel Gelişim
BYP116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sunu Teknikleri
BYP217
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Sosyal Psikoloji
BYP216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
TİS229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Girişimcilik II
TİS224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Yönetim ve Organizasyon
TİS118
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Popüler Kültür ve Medya
HIT107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel İletişim
HIT112
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Temel Fotoğrafçılık
HIT224
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Spor ve İletişim
HIT237
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Çalışma Psikolojisi
HIT218
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Organik Tarım
TİS213
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
HIT216
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Örgütsel Rekreasyon
HIT246
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Spor ve Medya İlişkisi
HIT248
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Zaman ve Stres Yönetimi
HIT235
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Gönüllülük Çalışmaları
HIT230
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu