Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Arıcılık Programı Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar içinde 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim-öğretimine başlamıştır. Program 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü kurulması ile bu bölüm altında faaliyetlerine devam etmektedir. Program insan beslenmesi ve sağlığı konusunda günümüzde çok önemli olan arı ürünlerini, çevreye zarar vermeden modern üretim tekniklerini kullanarak, ekonomik ve sağlıklı olarak üreterek toplumun hizmetine sunabilen teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Arıcılık Programı Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde 1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim-öğretimine başlamıştır. 2011-2012 Eğitim –Öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından öğrenci yerleştirilmemiştir. 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tekrar öğrenci almaya başlamıştır. Son olarak YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile programa öğrenci alımı durdurulmuştur.
Misyon
Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Bu programın temel amacı, Dünya koloni varlığı içerisinde önemli yere sahip ülkemizde arıcılık sektörünün gereksinimim duyduğu her türlü arı ürünün nitelikli bir şekilde üretebilen, koloni başına verimi artırabilen, sektör içersinde üretiminden pazarlamasına kadar her aşamasında aranan bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokul bünyesinde bulunan Arıcılık Uygulama Birimine ait kolonilerde her türlü üretim yapılabilmektedir (modern teknikler uygulanarak bal, polen, arı sütü, ana arı yetiştirme, propolis üretimi v.s.). Yüksekokul Arı Ürünleri İşletmesinde de elde edilen ürünler işlenerek ambalajlanmaktadır.
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuzda Arıcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek için kovanlar ve 1 adet arı evi bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin İlk Arıcılık Müzesi Yüksekokulumuz tarafında gerçekleştirilmiş olup müze önemli envantere sahiptir. Müzeye ait eğitim salonunda çeşitli eğitim faaliyetleri, seminerler, kurslar yapılmaktadır. Arıcılık programına ait laboratuarda yapay tohumlama aleti mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu