Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Gıda Teknolojisi - Normal Öğretim
Gıda Teknolojisi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Gıda Teknolojisi Programı iki yıl ön lisans eğitimi vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Gıda Teknolojisi alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezuniyet için öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekmektedir. Bu programda 30 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Bu programın temel amacı, gıda sektöründe, üretim, laboratuar, pazarlama, muhafaza ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Programda teorik dersler yanında, kampus içinde yer alan üretim birimlerinde uygulamalı olarak yürütülen dersler de bulunmaktadır. Ayrıca çevrede faaliyet gösteren gıda işletmelerine de teknik geziler düzenlenmektedir. Programda okutulan bazı dersler için ilgili sektörde çalışan mühendislerden de yararlanılmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda teknikeri çalışma alanındaki görevi itibari ile üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde yöneticilik rolünü de üstlenebilir. Teknikerler yönetime karşı sorumludurlar ve usta ile teknisyenlerin çalışmalarını denetler. Gıda teknikerleri gıda sanayi ile ilgili kamu kurumlarında (Gıda, Tarım ve hayvancılık Bakanlığı Kontrol laboratuarları, Hıffızzıhha, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri) çalışabildikleri gibi özel sektöre ait kuruluşlarda da (meyve-sebze ürünlerinin işlendiği ve deponaldığı, su ürünlerinin işlendiği, içme ve kullanma sularının işlendiği, et ve ürünleri, süt ve ürünleri, şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerde, bunların kalite kontrol bölümlerinde) ara teknik eleman olarak iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler DGS sınavı sonuçlarına göre Beslenme ve Diyetetik , Gıda Mühendisliği, Kimya ve Ziraat Mühendisliği ile ayrıca sınavsız olarak Anadolu Ünv. Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme Fakültelerine geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri, Adnan Menderes Üniversitesi, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne tabidir. Bu yönetmeliğe göre Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, iki dönem sonu sınavı (final/bütünleme) olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim yönergesinde yer Gıda Teknolojisi programına ait derslerin tamamını başarmış olmak ve staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak.
Staj Durumu
Öğrenciler Adnan menderes Üniversitesi, Çine Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Staj Yönergesine tabidir. Staj süresi 30 işgünüdür. Stajlar, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerinde, Bakanlıklara bağlı kuruluşlarda, Yurt içi ve Yurt dışında ilgili meslek odalarına kayıtlı ve programa uygun olarak en az ön lisans mezunu kişilerin çalıştırıldığı işyerlerinde ve kadrosunda programa uygun en az ön lisans düzeyinde eğitim yapmış görevli uzman kişi ya da usta öğretici bulunduran kuruluşlarda gerçekleşir. Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda ve Yüksekokul Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun ilan ettiği dönemlerde yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu