Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
1994 yılında Et Endüstrisi olarak eğitim – öğretime başlayan programın 2005 yılında ikinci öğretim programı açılmıştır. 2009 yılında YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile öğrenci alımı ikinci örgün öğretim programı için durdurulmuştur. Program et sektörüne ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
1994 yılında Et Endüstrisi olarak eğitim – öğretime başlayan programın ismi 2009 yılında Et ve Ürünleri Teknolojisi olarak değişmiştir . 2005 yılında ikinci öğretim programı açılmıştır. 2009 yılında YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile programa öğrenci alımı durdurulmuştur.
Misyon
Ülkemizde yaygın tüketilen etlerin, yasal düzenlemeler ve gıda güvenliği uygulamaları çerçevesinde elde edilmesi, işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması konusunda gerekli mesleki yeterliliğe sahip ve sosyal yönleri güçlü elemanların yetiştirilmesidir.
Vizyon
Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, sektörünü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek, uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yaparak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek, işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak, sektör-üniversite işbirliğini en üst düzeye çıkarmak, benzer programa sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak ve yörenin ekonomik ve kültürel hayatına katkı yapacak elemanlar yetiştirmek.
Amaç
Program büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanların kesilmesi ve kesimi sonucunda elde edilen etlerin, standart koşullarda parçalanması, elde edilen parçalardan taze et ürünleri ile sucuk, salam, sosis ve köfte vb. işlenmiş et ürünlerinin hijyenik şartlarda üretimi, paketlenmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası ve pazarlaması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini yerine getiren teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Mesleki eğitim süresince öğrenciler teorik eğitimlerini Yüksekokul kadrosundaki öğretim elemanları, konu ile ilgili çeşitli birimlerde görev yapan akademik personelin Yüksekokulda ders vermesi ve üniversite dışında çalışmakta olup ders verme yeterliliğine sahip uzmanlarca verilen dersler ile tamamlamaktadır. Uygulama eğitimleri ise Yüksekokulda bulunan; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kümes hayvanların kesiminin yapılabildiği bir kesim birimi, kırmızı ve beyaz etlerin parçalanıp çeşitli et ürünlerine işlenebildiği bir uygulama birimi ve Yüksekokul araçları ile et ve ürünlerinin üretilip işlendiği firmalara teknik ziyaret olanakları bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
1 adet et ve ürünleri işleme ünitesi, 1 adet kesimhane. Çeşitli alet ve ekipmanlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu