Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim-öğretimine başlamıştır. Program süt sektörüne ara elaman yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılında eğitim-öğretimine başlamış, 2006-2007 eğitim –öğretim yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ikinci Öğretim) programı açılmıştır. Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ikinci Öğretim) programına 2010-2011 eğitim-öğretim yılında programa az öğrenci tercih etmesinden dolayı; kayıt yaptıran ikinci öğretim öğrencileri Birinci Öğretim Programına aktarılmış ve o tarihten itibaren adı geçen programa öğrenci alınmamıştır.
Misyon
Ülkemizde süt ve ürünleri sanayinde faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamaları, iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri ve AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri, bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli elemanlar ile mümkündür. Program, uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek, süt ve ürünleri sanayine nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı, meslek etiğini bilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, yeni teknolojileri takip edebilen ve süt ve ürünleri üretimi, pazarlanması, kontrolü ve denetimi konusunda yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka program” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Bu programın temel amacı, süt ve ürünleri sektöründe, Ülkemizde ağırlıklı olarak üretilen süt ürünlerinin uygulamalı olarak mevcut süt işletmesinde yapılması, çiğ süt ve ürünlerinin laboratuar analizleri, süt ürünlerinin pazarlanması, muhafazası ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokul bünyesinde bulunan süt ve ürünleri işletmesinde uygulamalı olarak beyaz ve tulum peynirleri ve yoğurt yapım imalathanesi bulunmakta yine aynı işletmede süt ve ürünlerinin analizlerinin yapılabildiği bir laboratuar bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Süt ve ürünleri işleme ünitesi alet ve ekipmanları, laboratuvar analiz alet ve muhtelif kimyasallar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu