Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde açılmıştır. Program zeytin sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde açılmıştır. 2011-2012 eğitim –Öğretim yıllarında öğrenci alımı durdurulmuş ancak 2012-2013 Eğitim-Öğretim yıllarında öğrenci alımı tekrar yapılmıştır. Son olarak YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile programa öğrenci alımı durdurulmuştur.
Misyon
Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk ilke ve İnkılâplarına bağlı, toplumsal değerlere saygılı, özgüven sahibi, analitik düşünme yeteneğine sahip, araştıran ve sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş, bireysel ve toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler yetiştirmek; gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, alanında gerçekleşen her türlü değişim ve gelişimden haberdar, çözümleyici, etkili iletişim kurma yeteneğine sahip, mühendis ile işçi veya yönetici ile çalışanlar arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Bu programın temel amacı, sektöründe, zeytin fidanı dikiminden zeytin hasadına kadar olan sürede yapılması gereken işleri planlayabilen-yürütebilen, zeytin ve zeytinyağı üretim, laboratuar, pazarlama, muhafaza ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir
Fiziki Altyapı
Yüksekokul bünyesinde meyve-sebze ve zeytin ünitesi ile zeytinyağı dolum ünitesi bulunmaktadır. Zeytinyağı dolum ünitesinde 2 adet 1200 lt lik zeytinyağı tankı, bir adet 200 lt tank, kapşonlama makinesi, dolum makinesi, kağıt filitre bulunmaktadır. Dersler kapsamında yapılan uygulamalarda sofralık zeytin üretimini, zeytinyağı filitrelemesini ve ambalajlamasını, sabun yapımını, zeytin reçeli yapımını uygulamalı olarak yapmaktadırlar. Yüksekoukul bünyesinde 11 dönüm üzerinde kurulmuş bir de koleksiyon bahçesi bulunmaktadır. Ayrıca zeytin hasadını, budamasını zeytin ağacının her türlü bakımını, fidan yetiştiriciliğini, aşılamayı da yine uygulamalı olarak yapmaktadırlar. Üretim birimlerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinde bir kısmı yapılmaktadır.
Teknik Altyapı
Zeytinyağı dolum ünitesi alet ve ekipmanları, zeytin koleksiton bahçesi ekipmanları, laboratuvar alet ve muhtelif kimyasallar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu