Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Özdal GÖKDAL
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Engin YARALI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Engin YARALI
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Şevki ÇETİNER
Farabi Değişim Koordinatörü
Tarımsal İşletmecilik Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde örgün eğitim açılmıştır. Program bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirildiği tarım işletmelerinde nitelikli ürün üretimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Tarımsal İşletmecilik Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci kapasiteli olacak şekilde birinci öğretimi açılmıştır. Son olarak YÖK tarafından yapılan düzenlemeye göre öğrenci sayısının azalması sebebi ile programa öğrenci alımı durdurulmuştur.
Misyon
İşletmeciliğin temel ilkeleri üzerine kurulmuş çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun mezunlar yetiştirmek, ülke, bölge ve bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetleri yapmak, topluma, özellikle kırsal kesime yayım çalışmaları yoluyla bilgi aktarmaktır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka program” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Tarımsal İşletmecilik Programı; Bitkisel ve hayvansal üretimin gerçekleştirildiği tarım işletmelerinde nitelikli ürün üretimi konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olarak, proje hazırlama, muhasebe kayıtlarını düzenleme, finansman ve ürün pazarlama gibi alanlarda çalışabilen, tarımsal işletmelerin karlılık durumlarını artırmayı hedefleyen temel bilgilerle donatılmış, karşılaştığı problemler karşısında çözümler üretebilen ve alanında aranılan teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Arıcılık Ünitesi, Kanatlı Hayvan Yetiştirme Ünitesi, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Ünitesi, Zeytin Bahçesi ve Üretim Tesisleri bulunmaktadır. Bu ünitelerde Tarımsal İşletmecilik Programı öğrencileri uygulama yapabilmektedir. Ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimin yoğun olarak yapıldığı Çine İlçesi’nde bulunan işletmelerden de faydalanabilmektedir.
Teknik Altyapı
Küçükbaş hayvan ve kanatlı yetiştirmede yararlanılan ekipmanlar, arıcılık ekipmanları, üretim serası ekipmanları, zeytin fidanı dikim alet ve ekipmanları
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu