Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Mehmet TAŞDELEN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Hakkı BABALIK
Staj Koordinatörü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28/03/2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2, maddesi uyarınca kurulmuştur. Yüksekokulumuz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu bünyesinde Teknik Programlar ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümleri; Teknik Programlar Bölümü bünyesinde de Dericilik ve Seramik Programı olmak üzere 2 programla 2000 yılında kurulmuştur. Yüksekokulumuz Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Normal ve İkinci Öğretim, Mimari Dekoratif Sanatlar Normal ve İkinci Öğretim, Pazarlama Normal Öğretim, Dış Ticaret Normal ve İkinci Öğretim, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Normal Öğretim, İşletme Yönetimi Normal ve İkinci Öğretim, Deri Teknolojisi Normal Öğretim, Mimari Restorasyon Normal Öğretim ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Normal ve İkinci Öğretim Programları olmak üzere toplam 14 programla eğitim-öğretim vermeye devam etmektedir. Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun Teknik ve Sosyal bölümlerinde eğitim ve öğretim dili Türkçe olup, örgün ve ikinci örgün öğretimde 2 yıl (Staj süresi dâhildir) hizmet verilmektedir. (Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saattir. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.) Öğrenci, 120 AKTS/ ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
Misyon
Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak, kaynakların en etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermek, Ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak.
Vizyon
Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak. Çalışanı ve öğrencisi ile kurum anlayışı içinde, sektörde aranan niteliklere sahip teknik eleman yetiştiren bir yüksekokul olmak.
Amaç
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunun Teknik ve Sosyal bölümlerinde eğitim ve öğretimin niteliğini yükseltmek, Yüksekokulunun tüm bölümlerinde öğrenciye en son, en güncel eğitim ve öğretim programlarını aktarır duruma getirilmesini sağlamak.
Fiziki Altyapı
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulunda eğitim hizmeti 3 ayrı blokta verilmektedir (Kapalı alan 7415m2, toplam alan 28935m2 den oluşmaktadır) Eğitim ve Sosyal Alanları: 35 adet derslik, 4 adet bilgisayar laboratuarı, 3 adet kantin, 3 adet öğrenci yemekhanesi, 2 adet konferans salonu, 550m2 açık spor tesisi bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu