Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Mert ÖZDEMİR
Mevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Zekeriya MATÇİÇEK
Staj Koordinatörü
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı; yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip öğrencilerle, ülkemiz ekonomisi için kritik önem arz eden turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır. Turizm sektörünün iyi yetiştirilmiş, işinde uzman, nitelikli insan gücünün karşılanmasına yönelik iki yıllık önlisans eğitim öğretim olarak hizmet vermekte olan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nda; işini İngilizce ve bilgisayar sisteminde yapabilen, sektörde kullanılan bilgi işlem sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilen, okulda edindiği mesleki bilgi ve beceri alanında kullanabilen, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş gençlerin yetiştirilmesi ön plandadır. Eğitim Süresi ve İçeriği: Eğitimin süresi hazırlık sınıfına (isteğe bağlı) kayıtlanacak öğrenciler için 3 yıl, hazırlık sınıfına kayıt yapmadan devam edecek öğrenciler için ise 2 yıldır. Eğitim, teorik ve pratik olarak sürdürülür. Mezuniyet için II. yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu Staj sektörde yapılmaktadır. Belli başlı dersler: Genel Turizm, Mesleki Yabancı Dil (İngilizce, Almanca), Önbüro Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Yiyecek-içecek Servisi, İçecek Bilgisi, Menü Planlama, Otelcilik Otomasyon Sistemleri (ElektraWeb, Opera vb.), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Alternatif Turizm, İnsan Kaynakları Yönetimi, Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Kongre ve Fuar Organizasyonu. İş İmkanları Programdan mezun olan öğrenciler konaklama işletmelerinin Ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında; Yiyecek içecek işletmelerinde ve seyahat acentalarında çalışabilirler. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır. Erasmus+ Staj Hareketliliği: Eğitim-Öğretim yılı dönemleri içinde Erasmus+ Staj Hareketliliği sınavına katılarak başarı sağlayan öğrenciler, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki turistik işletmelerde staj yapma veya çalışma deneyimi elde etmektedir. Dikey Geçiş: Turizm ve Otel İşletmeciliği programı mezunları; Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) üniversitelerin Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerine geçerek dört yıllık lisans eğitimine devam edebilirler. Açık Öğretim Lisans Programlarının; Havacılık Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.
Tarihçesi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2005-2006 Eğitim Öğretim Dönemi'nde açılmış ve öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Misyon
Turizm ve Otel İşletmeciliği programının amacı; yetiştireceği orta düzey yönetici özelliklerine sahip turizm çalışanları ile, ülkemiz ekonomisi için kritik önem arz eden sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Vizyon
Bilgi ve becerileri yüksek seviyede, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, ulusal değerlere saygılı bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.
Amaç
Türkiye ve Dünya Turizmini yakından tanıyan ve bilgi sahibi olan, Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan teorik bilgi ve mesleki beceriye sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı diller ve bilgisayar kullanabilme becerisinde, sektördeki yeniliklerin takipçisi, Turizm sektöründe orta kademe ve üretim süreçlerinde görev alabilecek ara elemanları ve kendi işletmesini kurabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Öğrenciler bu program dahilinde Ön büro ve yiyecek içecek hizmetleri otomasyon programları, Uygulamalı olarak mutfak ve servis bilgilerini almaktadırlar.
Fiziki Altyapı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programını bünyesinde barındıran Yüksekokul, 3 bina (7415 m2 kapalı – 29000 m2 toplam alan)’dan oluşmaktadır. 20 derslik, 1 konferans salonu, 3 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet uygulama mutfağına sahiptir.
Teknik Altyapı
1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet uygulama mutfağı bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu