Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Etkili Sunum Becerileri
Ders Kodu: ORT298
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 1
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu derste iyi bir sunumun yapılabilmesi için kullanılacak teknikler anlatılmaktadır. Ayrıca sunum sırasında beden dilininin nasıl kullanması gerektiği öğretilmektedir. Derste anlatılan bu teknikler doğrultusunda öğrenciler sunumlar hazırlamakta ve doğrular, yanlışlar vurgulanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Birsen GEÇİOĞLU ERİNCİK
Öğrenme Çıktıları
1.Ekili sunumun nasıl yapılacağını bilir.
2.Etkili sunum teknikleri konusunda kavram, yöntem ve anlayışlara ilişkin sosyal psikolojik açıdan bir iç görü kazanır. Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar.
3.Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir
4.Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından (tepegöz-asetat, gazeteler, panolar, raporlar, afişler, istatistikler, diyagramlar, filmler, dialar, projeksiyon ve hatta bu konuda yetkin kişiler vb. gibi) yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir.
5. Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri, Murat Baykızı, Kar Yayınları, Ekim 2005
2.Etkili Sunuş, Christine E. Bingaman, Rota Yayın, 1993
3.Daha İyi Nasıl... Sunum Yapma, Michael Stevens, Timaş Yayınları, Ekim 1998
4. Bedenin Dili, Acar&Zuhal Batlaş, Remzi Kitabevi, 1995
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sunum Teknikleri Dersine Giriş
2. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunum Planlanması-Amaç ve Hedefleri .
3. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunum Planlanması-Kullanılacak Destek Araçları
4. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunum Planlanması-Mekan Düzenlemeleri
5. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunumu Hazırlama. Sunumu prova etme
6. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunumu Yapma, Sunumun İletişim Ögeleri. Sözlü iletişim, Sözsüz iletişim.
7. Hafta - Teorik
Sunum Hazırlama Aşamaları. Sunumu Yapma-Sunumun İletişim Ögeleri. Dinleme. Soru sorma. Özetleme-Geribildirim -Değerlendirme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Uygulama
Bireysel Sunumlar
10. Hafta - Uygulama
Bireysel Sunumlar
11. Hafta - Uygulama
Bireysel Sunumlar
12. Hafta - Uygulama
Bireysel Sunumlar
13. Hafta - Uygulama
Bireysel sunumlar
14. Hafta - Uygulama
Bireysel Sunumlar
15. Hafta - Uygulama
Bireysel sunumlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150115
Uygulamalı Ders150115
Bireysel Çalışma19110
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu