Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Toprak İşleme ve Ekim Makineleri
Ders Kodu: TAM128
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 1
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Toprak işleme alet ve makineleri ile ekim makinelerinin tanınmasını sağlamak.

Özet İçerik

Toprak işleme alet ve makineleri, ekim teknikleri, ekim makineleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Toprak mekaniği bilgisine sahip olur
2.Toprak işleme sistemlerini ve Türkiye’de kullanılan toprak işleme yöntemlerini öğrenir
3.Toprak işleme alet ve makinelerini tanır, onların fonksiyonlarını ve özelliklerini öğrenir
4.Ekimin agro-teknik esaslarını kavrayabilme
5.Ekici düzenlerin çalışma prensiplerini kavrayabilme
6.Tarımsal alet ve makineleri söküp toplayabilme becerisini kazanma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Önal, İ., 2011. Ekim Bakım Gübreleme Makineleri. E.Ü.Z.F. Yayınları No:490, İzmir.
2.Erdoğan, D., 2005. Tarım Makineları. A.Ü.Z.F. Yayın No: 1548, Ankara.
3.Keçecioğlu, G. ve. Gülsoylu, E., 2002. Toprak İşleme Makineleri. E.Ü.Z.F. Yayın No: 545, Bornova-İzmir.
4.Engürülü, B., Çiftçi, Ö., Gölbaşı, M., Başaran, H.Ç. ve Akkurt, M., 2005. Ekim ve Dikim Makineleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ISBN:975-407-170-5, Ankara.
5.Yılmaz, M., Engürülü, B., Çiftçi, Ö., Gölbaşı, M., Başaran, H.Ç. ve Akkurt, M., 2004. Toprak İşleme Alet ve Makineleri. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ISBN:975-407-154-3, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanımı ve ders hakkında genel bilgiler
1. Hafta - Uygulama
Toprak işleme alet ve makinelerinin tanıtımı
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriğinin incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Tarımsal mekanizasyona yönelik bilgilerin genel tekrarı, mekanizasyon devreleri, tarım makinelerinde iş kapasitesi
2. Hafta - Uygulama
Toprak işleme alet ve makinelerinin tanıtımı
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
3. Hafta - Teorik
Toprak işleme alet ve makineleri, toprak işlemenin bilimsel temelleri, toprak işleme tekniği
3. Hafta - Uygulama
Toprak işleme alet ve makinelerinin tanıtımı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
4. Hafta - Teorik
Toprak işleme el aletleri ve pulluklar,
4. Hafta - Uygulama
Toprak işleme alet ve makinelerinin tanıtımı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
5. Hafta - Teorik
Kültivatörler, Tırmıklar, Döner toprak işleme aletleri ve merdaneler
5. Hafta - Uygulama
Toprak işleme alet ve makinelerinin tanıtımı
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
6. Hafta - Teorik
Ekim teknikleri, Tohumların fizikomekanik özellikleri, Çimlenmenin biyomekaniği
6. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin tanıtımı
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
7. Hafta - Teorik
Sırasal ekim makinelerinde kullanılan ekici düzenler
7. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin tanıtımı
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Mekanik ve pnömatik hassas ekim makineleri
9. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin tanıtımı
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
10. Hafta - Teorik
Yuvaya ekim yapan ekim makineleri
10. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin tanıtımı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
11. Hafta - Teorik
Toprak işleme makinelerinin bakım-onarımı
11. Hafta - Uygulama
Toprak işleme makinelerinin bakım-onarımının yapılması
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
12. Hafta - Teorik
Toprak işleme makinelerinin bakım-onarımı
12. Hafta - Uygulama
Toprak işleme makinelerinin bakım-onarımının yapılması
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
13. Hafta - Teorik
Ekim makinelerinin bakım-onarımı
13. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin bakım-onarımının yapılması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
14. Hafta - Teorik
Ekim makinelerinin bakım-onarımı
14. Hafta - Uygulama
Ekim makinelerinin bakım-onarımının yapılması
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
15. Hafta - Teorik
Uygulama Sınavı
15. Hafta - Uygulama
Toprak işleme makineleri ile ekim makinelerinin soru ve cevap şeklinde açıklanması
15. Hafta - Ön Hazırlık
Uygulama Sınavına hazırlık
16. Hafta - Teorik
Yıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Uygulamalı Ders140114
Ödev5015
Atöyle Çalışması9019
Ara Sınav114115
Dönem Sonu Sınavı114115
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
2
3
4
5
OÇ-2
3
4
4
OÇ-3
4
4
5
5
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
4
5
5
5
5
OÇ-6
5
5
5
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu