Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İçsel Tarım Mekanizasyonu
Ders Kodu: TAM237
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin; tarımsal üretimde birim alandan daha fazla gelir elde etmek amacıyla sera yetiştiriciliğinde uygulanılan mekanizasyon tekniklerinin ve sera mekanizasyonu ile ilgili son teknolojik gelişmelerin kavranması, bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme tekniklerinin geliştirebilmesini sağlamaktır. Diğer bir amacı ise hayvansal üretimde kullanılan makinaları tanımak, kullanım özellikleri ile ayar ve bakımlarını öğrenmektir.

Özet İçerik

Sera havası şartlarının düzenlenmesi: Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi. Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları, sera havalandırmasıyla ilgili hesaplamalar. Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları. Seralarda yapay aydınlatma uygulamaları. Hayvansal Üretimde Mekanizasyonuna Giriş, Yem Mekanizasyonu; Kaba Yem Hasat Mekanizasyonu, Kesif Yem Hazırlama Makinaları, Yemlemede Mekanizasyon, kapalı barınak ve ahırların iklimlendirilmesi, Hayvancılıkta Sulama Mekanizasyonu, Gübre Temizleme ve Değerlendirmede Mekanizasyon, Süt Sağım ve Soğutma Tekniği.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sera konstrüksiyonlarını tanımlayabilme.
2.Seraların iklimlendirilmesinde (sera havası şartlarının düzenlenmesinde) etkili faktörleri kavrayabilme.
3.Sera konstrüksiyonlarına ve bitki isteklerine bağlı olarak sera iklimlendirilmesine ilişkin problem çözebilme
4.Sera mekanizasyonunda teknolojik ekipman kullanımını, yeni üretim tekniklerini kavrayabilme
5.Hayvancılık işletmeleri, tipleri ve hayvancılıkta kullanılan mekanizasyon alet ve ekipmanlarını tanır.
6.Hayvancılıkta mekanizasyon için uygun makinaların seçimini yapar.
7.Hayvancılık işletmelerine modern tarım tekniklerini uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yağcıoğlu, A., 2009. Sera Mekanizasyonu. E.Ü.Z.F. Yayın No. 562, İzmir.
2.Öztürk, H.H., 2008. Sera İklimlendirme Tekniği. Hasad Yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul .
3.Sezer, A., Engürülü, B., Çiftçi, Ö., Gölbaşı, M., Başaran, H.Ç. ve Akkurt, M., 2005. Hayvancılıkta Mekanizasyon. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara Zirai Üretim İşletmesi, Personel ve Makine Eğitim Merkezi Müdürlüğü, ISBN:975-407-191-8, Ankara.
4.Yavuzcan, G., 1995. İçsel Tarım Mekanizasyonu. A.Ü.Z.F. Yayın No. 1416, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanımı ve ders hakkında genel bilgiler
1. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriğinin incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Seracılığın önemi, dünyada ve ülkemizde seracılığa genel bakış, sera konstrüksiyonları.
2. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
3. Hafta - Teorik
Sera ısıtma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
3. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
4. Hafta - Teorik
Seraların ısı gereksiniminin belirlenmesi.
4. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
5. Hafta - Teorik
Seraların doğal ve zorlamalı havalandırılma yöntemleri ve başlıca uygulamaları.
5. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
6. Hafta - Teorik
Seraların serinletilme yöntemleri ve başlıca uygulamaları, ıslak yüzeyli sistemlerle serinletme sistemlerinin hesaplanması.
6. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
7. Hafta - Teorik
Seralarda bitki yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalar: Seralarda sulama, hasat, toprak dezenfeksiyonu ve özel uygulamalar.
7. Hafta - Uygulama
Seraların tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Hayvansal üretimde mekanizasyonuna giriş
9. Hafta - Uygulama
Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
10. Hafta - Teorik
Kümes hayvancılığı mekanizasyonu
10. Hafta - Uygulama
Kümes hayvancılığının tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
11. Hafta - Teorik
Yemlemede mekanizasyon (Yem iletim ve dağıtımında mekanizasyon)
11. Hafta - Uygulama
Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
12. Hafta - Teorik
Hayvancılıkta sulama mekanizasyonu
12. Hafta - Uygulama
Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
13. Hafta - Teorik
Gübre temizleme ve değerlendirmede mekanizasyon (Katı gübre sisteminde mekanizasyon, sıvı gübre sisteminde mekanizasyon)
13. Hafta - Uygulama
Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
14. Hafta - Teorik
Süt sağım ve soğutma tekniği, bilgisayar destekli sürü yönetim tekniği
14. Hafta - Uygulama
Hayvansal üretimde mekanizasyonun tanıtılması ve konu ile ilgili problemleri çözmek
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
15. Hafta - Teorik
Uygulama sınavı
15. Hafta - Uygulama
Sera ve hayvansal üretimde mekanizasyonun soru ve cevap şeklinde açıklanması
15. Hafta - Ön Hazırlık
Uygulama Sınavına hazırlık
16. Hafta - Teorik
Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders140228
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
OÇ-2
3
4
4
OÇ-3
3
4
5
OÇ-4
3
5
5
5
5
5
OÇ-5
3
3
3
OÇ-6
3
4
3
5
OÇ-7
4
5
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu