Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bitki Koruma Makineleri
Ders Kodu: TAM228
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bitkisel ürünleri hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı korumak amacıyla kimyasal tarım ilaçlarının uygulanmasında kullanılan makinelerin tanıtımı, teknik özellikleri ve tasarımları ile işletme, seçim, ayar ve bakım konularında gerekli olan bilgilerin verilmesi

Özet İçerik

Tarımsal savaş teknikleri , bitki koruma alanındaki kavramların tanıtılması, norm, doz kavramına etkili faktörler, pülverizatör memelerinin önemi , sürüklenmenin çevreye olumsuz etkileri ve bu etkilerin minimize edilmesi, kalibrasyonun önemi ve uygulama tekniği, tarımsal ilaçlamada güvenlik.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tarımsal savaşın gerekliliği, zamanlama ve geçmişten günümüze tarımsal savaş teknikleri konularında bilgi sahibi olma
2.Bitki koruma makinelerinin teknik-yapısal özelliklerini bilirler
3.Çevreye duyarlı ilaçlama teknikleri ve kalibrasyon hakkında bilgi edinme ve değerlendirme.
4.Entegre zararlı yönetimi konusunda bilgi edinme
5.Bitki korumada kullanılan makinelerin kullanımını, bakımını, ayar ve testini yapabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yağcıoğlu, A., 2008. Bitki Koruma Makineleri. E.Ü.Z.F. Yayın No. 508, İzmir.
2.Çilingir, İ. ve E. Dursun, 2002. Bitki Koruma Makineleri. A.Ü.Z.F. Yayın No.1531, No.484, Ankara.
3.Kasap, E., B. Engürülü, Ö. Çiftçi, S. Kılınç, M. Gölbaşı, ve M. Akkurt, 1999. Bitki Koruma Makineleri. Tarım ve Köyişleri Bak. Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, tanışma
1. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinalarının tanıtılması
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriğinin incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Tarımsal savaşın tarihçesi ve önemi, uygulama tekniklerinin tanıtımı, tarım ilaçlarının sınıflandırılması ile taşınması ve depolanmasında dikkat edilecek konular
2. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinalarının tanıtılması
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
3. Hafta - Teorik
Kimyasal mücadelede bilinmesi gerekli temel konular, ekonomik karşılaştırmalar ve uygulamalı örnekler, kimyasal ilaçlar ve formülasyon şekilleri, püskürtme sıvılarının fiziksel özellikleri, damla oluşumu ve kaplama oranı
3. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinalarının tanıtılması
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
4. Hafta - Teorik
İlaç sürüklenmesi ve etkili faktörler, ilaç sürüklenmesinin azaltılmasında uygulanacak yöntemler, kimyasal mücadelede damla büyüklüğünün önemi, pülverizasyon karakteristik damla çapları ve hesaplama yöntemleri.
4. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
5. Hafta - Teorik
Bitki koruma makinelerinin sınıflandırılması, tarla pülverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, regülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
5. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
6. Hafta - Teorik
Bahçe pülverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensibinin açıklanması, depo, regülatör, pompa, püskürtme rampası, vb. organlarının incelenmesi
6. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
7. Hafta - Teorik
Sırt pülverizatölerinin tanıtılması, çalışma prensiplerinin açıklanması, farklı meme tipleri ve hidrolik memeler
7. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Pülverizatörler ile tarlada çalışmada ayar, bakım ve işletme ile ilgili temel hesaplamalar ve örnek problemler
9. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
10. Hafta - Teorik
Tozlayıcılar, mikrogranül uygulayıcılar, sisleyiciler, tohum ilaçlama makineleri, fumigasyon tekniği, havadan ilaçlama ve ilaçlamada güvenlik önlemleri
10. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin tanıtılması
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
11. Hafta - Teorik
Bitki koruma makinelerinde bakım ve onarım
11. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin bakım-onarımının yapılması
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
12. Hafta - Teorik
Bitki koruma makinelerinde bakım ve onarım
12. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin bakım-onarımının yapılması
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
13. Hafta - Teorik
Bitki koruma makinelerinde bakım ve onarım
13. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin bakım-onarımının yapılması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
14. Hafta - Teorik
Bitki koruma makinelerinde bakım ve onarım
14. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin bakım-onarımının yapılması
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
15. Hafta - Teorik
Uygulama sınavı
15. Hafta - Uygulama
Bitki koruma makinelerinin soru ve cevap şeklinde açıklanması
15. Hafta - Ön Hazırlık
Uygulama Sınavına hazırlık
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Uygulamalı Ders140228
Ara Sınav1718
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu