Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Meliorasyon ve Sulama Makineleri
Ders Kodu: TAM232
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı, öğrencilere meliorasyon önlemlerinin en verimli ve ekonomik şekilde uygulamaya aktarılmasını sağlayan yöntemleri ve iş makinelerine ait bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Sulama sistemlerinde yer alan donanımlar, akışkanlarla ilgili temel kavramlar, pompalar ve pompaj tesisleri, pompalarla ilgili temel kavramlar ve kavitasyon konularında bilgi aktarımının sağlanması bu dersin diğer amacını oluşturmaktadır.

Özet İçerik

Meliorasyon makinaları hakkında genel bilgi vermek, bunların fonksiyonlarını ve özelliklerini öğretmek, meliorasyon makinalarının çalışma ilkelerini kavratmak. Sulama makinalarının tanımlanması, pompaların sınıflandırılması, hidroliğin temel ilkeleri, akışkanlarla ilgili tanımlamalar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Meliorasyon makinalarını tanır
2.Meliorasyon makinalarının yapısal özelliklerini ve iş verimini ortaya koyar
3.Meliorasyon makinelerinde maliyet analizi yapabilme
4.Tarımsal sulamada kullanılan sulama makinaları ve pompaları sınıflandırabilme ve yapısal özelliklerini kavrayabilme
5.Pompaların çalışma prensiplerini ve teorik esasları ile ilgili temel bilgileri kavrayabilme
6.Akışkanlarla ilgili genel bilgilerin kavranması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Önal, İ., 2010. Meliorasyon Makinaları. E.Ü.Z.F. Yayınları No: 501, İzmir.
2.Keskin, R. ve Güner, E., 2007. Su Çıkartma Makinaları. A.Ü.Z.F. Yayın No.1552, No.484, Ankara.
3.Tepeli, E., Bülbül, R., Karslı, Z., Sarıtaş, H., Gökalp, Y., Çınar, M., Uyan, A. ve Çelik, A., 2005. Sulama. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi (YAYÇEP), Yayın Seri No: 42, Ankara.
4.Süzer, S., Erarslan, H., Çınar, M., Karataş, T., Tepeli, E., Sarıtaş, H., Çelik, A. ve Karakaş, C., 2005. Toprak ve Su Muhafazası. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi (YAYÇEP), Yayın Seri No: 41, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı, tanışma
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriğinin incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Hafriyat ve tesviye yönünden toprak mekaniği ve toprağın teknik etüdü,
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
3. Hafta - Teorik
Hafriyat ve tesviye makinelerinin hareket direnci, çeki kuvveti ve ilerleme hızının belirlenmesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
4. Hafta - Teorik
Meliorasyon makinelerinde kumanda ve tahrik sistemleri, Meliorasyonda kullanılan makinelerin sınıflandırılması, seçimi ve kullanılması (çizel dipkazan ve riper)
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
5. Hafta - Teorik
Meliorasyonda kullanılan makinelerin sınıflandırılması, seçimi ve kullanılması (Dozer, Greyder Ekskavatör ve yükleyiciler)
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
6. Hafta - Teorik
Meliorasyonda kullanılan makinelerin sınıflandırılması, seçimi ve kullanılması (Skreyper , lazer kontrollü hidrolik toprak tesviye makinesi, Zemin sıkıştırma makineleri, Drenaj tekniği ve makineleri)
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
7. Hafta - Teorik
Meliorasyon makinelerinde maliyet hesabı
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Tarımda sulama mekanizasyonu önemi ve dünyada ve ülkemizde sulama uygulamaları ve sulama mekanizasyonu genel bakış. Sulama makinalarının tanımı ve kapsamı.
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
10. Hafta - Teorik
Pompaların sınıflandırılması ve kullanım amaçları.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
11. Hafta - Teorik
Hidroliğin temel ilkeleri, akışkanlarla ilgili tanımlamalar, hidrostatik, hidrodinamik
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
12. Hafta - Teorik
Santrifüj, derin kuyu ve dalgıç pompaların çalışma prensipleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
13. Hafta - Teorik
Pompa tesisi ve tesis karakteristik eğrisinin incelenmesi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
14. Hafta - Teorik
Santrifüj, derin kuyu ve dalgıç pompaların temel teorik esasları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
15. Hafta - Teorik
Hareketli sulama makinaları, yağmurlama ve damla sulama sistemleri ve elemanlarının açıklanması.
15. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
16. Hafta - Teorik
Yıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
5
5
5
3
3
OÇ-3
3
5
4
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
5
5
5
3
3
OÇ-6
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu