Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarımsal Ekoloji
Ders Kodu: ORT117
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi.

Özet İçerik

Ekolojik tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarım-toprak ilişkisi, toprak verimliliği ve mikroorganizmalar, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar, fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği, kuraklık, geleneksel ve alternatif tarım sistemleri, kirlilik, sürdürülebilirlik, erozyon

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Nuri KİLİMCİ
Öğrenme Çıktıları
1. Ekolojik tanımlamaların kavranması ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi
2. Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri yorumlayabilme yeteneği
3. Konvansiyonel üretim sistemi ile alternatif üretim sistemlerini kıyaslayabilme
4. Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda fikir yürütebilme yeteneği
5. Biyotik ve abiyotik çevresel faktörleri değerlendirip yorumlayabilme yeteneği
6. Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları kavrama ve çözüm üretebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. GÖKMEN S. 2011 Genel Ekoloji Nobel Yayın No: 37 Fen Bilimleri No: 5 ISBN: 978-605-5426-36-1
2. MUSLU Y. 2000 Ekoloji ve Çevre Sorunları Aktif Yayınevi İstanbul
3. ÖZDEMİR Ş. 1997 Temel Ekoloji Bilgisi ve Çevre Sorunları Hatipoğlu Yayınları: 105 Yüksek Öğretim Dizisi: 32 ISBN: 975-7527-84-x
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekolojik tanım ve kavramlar
2. Hafta - Teorik
Ekolojik tanım ve kavramlar
3. Hafta - Teorik
Ekosistem kavramı ve agroekosistemler
4. Hafta - Teorik
Çevresel faktörler ve stres kavramı
5. Hafta - Teorik
İklim- tarım ilişkisi, iklim grupları
6. Hafta - Teorik
Küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
7. Hafta - Teorik
Işık ve sıcaklığın tarım üzerine etkileri ,Yağışlar, kuraklık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Tarım-toprak ilişkisi, toprak faktörleri
10. Hafta - Teorik
Toprak verimliliği, erozyon
11. Hafta - Teorik
Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği
12. Hafta - Teorik
Solunum
13. Hafta - Teorik
Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
14. Hafta - Teorik
Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri
15. Hafta - Teorik
İşlenen konuların değerlendirilmesi ve öğrenci görüşleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
OÇ-2
4
OÇ-3
4
OÇ-4
4
OÇ-5
4
OÇ-6
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu