Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bitki Koruma İlkeleri
Ders Kodu: TAM235
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Böcekler, hayvansal zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar bitkilerde önemli zararlara sebep olmaktadırlar. Dolayısıyla bu canlıların genel özelliklerinin anlatılması ve mücadele yöntemlerinin belirtilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Böceklerin, nematodların, akarların genel özellikleri, böceklerin yaşayışları, gelişimleri, üremeleri ve çevreyle olan ilişkileri, böceklerle mücadele yolları, Bitki hastalıklarının önemi, hastalık etmenleri, bitki hastalıkların oluşumu, hastalık belirtileri, hastalıklarla mücadele yöntemleri, yabancı otların zararları ve mücadele yöntemleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Bitki Koruma, zararlı ve yararlı kavramlarını algılayabilme
2.Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda (Arachnida, Insecta), Chordata şubelerine bağlı hayvansal zararlı türleri tanıyabilme
3.Bitkilerde hastalık kavramını anlayabilme, hangi etmenlerin bitkilerde hastalık belirtisi oluşturduğunu ve sorun olan yabancı otların neler olduğu bilgisini kazanabilme,
4.Zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlarla mücadele yöntemlerini ana hatlarıyla kavrayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kansu, A., 1994. Genel Entomoloji. Altıncı Baskı. Kıvanç Basımevi ANKARA, 426s..
2.Demirsoy, A., 1992.Yaşamın Temel Kuralları/ Entomoloji. Meteksan A.Ş. ANKARA, 941s.
3.Öncüer, C., 1987. Genel Entomoloji. Öğrenci Ders Notu, VAN.
4.Öncüer, C., Durmuşoğlu E., 2008. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları. Genişletilmiş 6. baskı. A.D.Ü. yayınları, no: 28. 472 s.
5.Agrios, G. N., 1997. Plant Pathology. Fourth Edition. Academic Press. San Diego. USA. 635 p.
6.Döken, M.T., E.Demirci ve H.Zengin, 2005. Fitopatoloji. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi No:314, ERZURUM 227 s.
7.Çınar, A., 1988. Genel Fitopatoloji. Çukurova Üniversitesi. Ziraat Fakültesi No: 68, ADANA.
8.Bora, T., Özaktan, H.,1998. Bitki Hastalıklarıyla Biyolojik Savaş. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi , İZMİR, 205s.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bitki korumanın genel tanımı, Bitki zararlısı hayvansal organizmaların genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri
1. Hafta - Uygulama
Hayvansal organizmaların bitkiler üzerindeki zarar şekillerini tanıma
1. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
2. Hafta - Teorik
Nematodların genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri Akarların genel özellikleri, biyolojileri, zarar şekilleri
2. Hafta - Uygulama
Nematod ve akarların bitkiler üzerindeki zararlarının incelenmesi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
3. Hafta - Teorik
Böceklerin sistematikteki yeri
3. Hafta - Uygulama
Böceklerin incelenmesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
4. Hafta - Teorik
Böceklerin genel özellikleri, zarar ve yararları
4. Hafta - Uygulama
Böceklerin incelenmesi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
5. Hafta - Teorik
Böceklerin dış yapısı ( morfolojisi ), baş, göğüs, karın ve uzantıları
5. Hafta - Uygulama
Böceklerin incelenmesi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
6. Hafta - Teorik
Böceklerde üreme ve gelişme
6. Hafta - Uygulama
Böceklerin incelenmesi
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
7. Hafta - Teorik
Zararlılarla mücadele yöntemleri
7. Hafta - Uygulama
Mücadele yöntemlerini gösterme
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Bitkilerde cansız hastalık etmenleri
9. Hafta - Uygulama
Arazide bitkilerin incelenmesi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyalin hazırlanması
10. Hafta - Teorik
Bitkilerde canlı hastalık etmenleri
10. Hafta - Uygulama
Bitkiler üzerinde inceleme
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
11. Hafta - Teorik
Bitkilerde hastalığın oluşumu ve tanımı
11. Hafta - Uygulama
Bitkiler üzerinde hastalığın gelişimini inceleme
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
12. Hafta - Teorik
Bitkilerde hastalığın gelişimi
12. Hafta - Uygulama
Bitkiler üzerinde hastalığın gelişimini inceleme
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
13. Hafta - Teorik
Bitkilerde hastalık belirtileri Hastalık etmenleri ile mücadele yöntemleri
13. Hafta - Uygulama
Mücadele yöntemlerini gösterme
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanmas
14. Hafta - Teorik
Problem olan yabancı otların tanımlanması, yabancı otlardan kaynaklanan ürün kayıpları
14. Hafta - Uygulama
Arazide yabancı otların incelenmesi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
15. Hafta - Teorik
Yabancı otlarla mücadele
15. Hafta - Uygulama
Mücadele yöntemlerini gösterme
15. Hafta - Ön Hazırlık
Konu ile ilgili materyallerin hazırlanması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140114
Uygulamalı Ders120224
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
2
2
3
3
5
OÇ-2
1
2
3
2
3
5
OÇ-3
1
2
3
2
3
5
OÇ-4
3
2
3
4
5
1
1
1
5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu