Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Gübreler ve Gübreleme
Ders Kodu: TAM122
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 2
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilere; gübre ve gübreleme kavramları, gübre çeşitleri, üretim yöntemleri, üretim hammaddeleri, uygulanacak gübre miktarının belirlenmesi, uygulama metotları hakkında bilgi vermektir.

Özet İçerik

Gübre ve gübreleme kavramlarının tanımı, gübrelerin sınıflandırılması, gübre üretim yöntemleri, gübreleme yöntemleri, gübre miktarı hesaplamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1. Optimum gübrelemede bitki, çevre ve ekonomik faktörleri karşılaştırabilme
2. Gübreleme yöntemlerini karşılaştırabilme
3. Gübre-Toprak-Bitki etkileşimlerini açıklayabilme
4. Organik ve kimyasal gübrelerin materyallerini ve özelliklerini tanıyabilme
5. Gübre önerisinde teknik bilgi ve verileri kullanabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Burhan Kacar, Vahap Katkat. Vipaş A.Ş., 1999. ISBN. 975-564-084-3.
2. Gübre Analizleri, Burhan Kacar, Cihat Kütük. Nobel Yayıncılık. 2010. ISBN. 978-605-395-306-7.
3. Bitki Fizyolojisi. Burhan Kacar, Vahap Katkat, Şule Öztürk. 2002. Nobel Yayıncılık. ISBN. 978-975-591-833-4.
4. Bitki Besleme. Burhan Kacar, Vahap Katkat. 1998. Vipaş Yayınları. ISBN: 975-564-068-1.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gübre ve gübrelemenin tanımı, Gübrelemeye etki eden bitkisel faktörler
1. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
1. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
2. Hafta - Teorik
Gübrelemeye etki eden dış faktörler: Toprak, Atmosfer, Ekonomi.
2. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
2. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
3. Hafta - Teorik
Ahır gübresinin olgunlaştırılması, saklanması, kullanım zamanı, -şekli, -miktarı, Yapay ahır gübresi
3. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
3. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
4. Hafta - Teorik
Kompost, kent artıkları, kan tozu, deri tozu, boynuz ve tırnak tozu, guano, yeşil gübre, yeşil gübre bitkileri, yeşil gübre bitkilerinin yetiştirilmeleri ve yetiştirme sistemleri
4. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
4. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
5. Hafta - Teorik
Yeşil gübrelemede sağlanacak organik madde ve azot miktarlarına etkili faktörler, yeşil gübrelemenin toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi, Biyogübre (Biyolojik gübre), Biyolojik gübrelerin sınıflandırılması, -uygulama yöntemleri, Biyolojik N fiksasyonu ve ilgili bakteri türleri, mikoriza mantarları
5. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
5. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
6. Hafta - Teorik
Kimyasal gübreler, Dünyada ve ülkemizde kimyasal gübrelerin üretim- tüketim miktarları, ülkemizdeki gübre sektörü, üretim kuruluşları,üretilen gübre tipleri, Kimyasal gübreler ile ilgili genel bilgiler, Azotlu gübrelerin ham maddeleri, Nitrat azotlu gübreler (NaNO3, KNO3, CaNO3,) ve özellikleri
6. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
6. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
7. Hafta - Teorik
Amonyum azotlu gübreler ((NH4)2SO4, NH4Cl, NH3 gazı), Nitrat ve amonyum azotlu gübreler ( NH4NO3, (NH4)2SO4.NH4NO3, CaNH4NO3), amidli gübreler (CaCN2, CO(NH2)2) ve özellikleri
7. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
7. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Azotlu gübrelerin kullanımında dikkat edilecek hususlar, Fosforlu gübreler, fosforlu gübrelerin ham maddeleri, Dünyada ve Türkiye’de ham fosfat.
9. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
9. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
10. Hafta - Teorik
Fosforlu gübre kullanımında dikkat edilecek hususlar, Potasyumlu gübreler (KCl, K2SO4, KNO3, KPO3) ve özellikleri, Potasyumlu gübrelerin topraklarda tepkimeleri, Kalsiyumlu gübreler (CaO, Ca(OH)2, CaCO3, CaMg (CO3)2) ve özellikleri, Ca’lu gübrelerin olumlu/olumsuz yönleri. Magnezyumlu gübreler (CaMg (CO3)2, MgSO4.7H2O, MgSO4.H2O, K2SO4.MgSO4, MgCO3) ve özellikleri, Kükürtlü gübreler (Elementel S içeren, SO4 formunda içeren, başka formlarda içeren) ve özellikleri
10. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
10. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
11. Hafta - Teorik
Mikro bitki besin element gübreleri (Fe, Cu, Zn, Mn, B), organik ve inorganik bileşikleri, özellikleri
11. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
11. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
12. Hafta - Teorik
Kompoze gübreler ve uygulamada avantaj/dezavantajları, Organo-mineral gübreler
12. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
12. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
13. Hafta - Teorik
Gübreleme Yöntemleri
13. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
13. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
14. Hafta - Teorik
Gübre Hesapları
14. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
14. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
15. Hafta - Uygulama
Arazi uygulamaları
15. Hafta - Ön Hazırlık
konu ile ilgili materyallerin toplanması
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Uygulamalı Ders140228
Ara Sınav1718
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
2
2
2
5
OÇ-2
2
2
2
2
5
OÇ-3
2
2
2
2
5
OÇ-4
2
2
2
2
5
OÇ-5
2
2
2
2
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu