Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hayvansal Üretim
Ders Kodu: TAM132
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Çiftlik hayvanları yetiştiriciliği, üretilen ürünler ve insan yaşamındaki yeri ve önemi konusunda bilimsel, güncel ve pratik bilgi verme

Özet İçerik

Dünya ve Türkiye’de hayvansal üretim, hayvancılığın tarıma sağladığı faydalar, Türkiye hayvancılığının sorunları, evciltme süreci, tür ve ırk kavramları, çiftlik hayvanlarında üreme, laktasyon ve çevreye uyum ve adaptasyon ve çiftlik hayvanlarının ıslahı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki yeri ve önemini kavrama
2.Türkiye hayvancılığının sorunlarını bilme
3.Çiftlik hayvanlarında üreme mekanizmasını kavrama
4.Memeli hayvanlarda laktasyon hakkında bilgi sahibi olma
5.Hayvancılıkta verim artışı sağlama yol ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şengonca ve ark. 2008. Hayvan Yetiştirme İlkeleri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.
2.Ertuğrul ve ark. 1997. Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik). A.Ü. Ziraat Fakültesi.
3.Bıyıkoğlu, K. 2009. Genel Zootekni. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları No:231. Erzurum
4.Taylor, R.E. and T.G. Field. Scientific Farm Animal Production. An Introduction to Animal Science.Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ. USA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hayvansal üretim ve önemi
1. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
2. Hafta - Teorik
Dünya ve Türkiye’de hayvansal üretim
2. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
3. Hafta - Teorik
Türkiye’de hayvansal üretimin sorunları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
4. Hafta - Teorik
Hayvanların ecilleştirilme süreci
4. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
5. Hafta - Teorik
Tür ve ırk kavramları, tür ve ırkların oluşumu
5. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
6. Hafta - Teorik
Üreme ve döl verimi-Üremenin biyolojik temelleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
7. Hafta - Teorik
Üreme ve döl verimi- Kızgınlığın oluşumu ve kızgınlık davranışları
7. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Üreme ve döl verimi- Üreme etkinliğinin evreleri Hayvancılıkta uygulanan üreme teknolojileri
9. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
10. Hafta - Teorik
Meme sistemi ve laktasyon
10. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
11. Hafta - Teorik
Çevre ve çevreye uyum
11. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
12. Hafta - Teorik
Hayvan barınakları
12. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
13. Hafta - Teorik
Hayvan ıslahının temel ilkeleri-Fenotipik varyasyon ve kaynakları,
13. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
14. Hafta - Teorik
Hayvan ıslahının temel ilkeleri-Seleksiyon ve seleksiyon yöntemleri, çiftleştirme yöntemleri
14. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
15. Hafta - Teorik
Hayvan ıslahının temel ilkeleri- çiftleştirme yöntemleri
15. Hafta - Ön Hazırlık
Konu hakkında literatür tarama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1516
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
3
5
OÇ-2
3
5
OÇ-3
2
3
OÇ-4
2
3
OÇ-5
2
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu