Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Mevlana Koordinatörü
Gıda Teknolojisi Birinci ve İkinci Öğretim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. Program gıda sektörüne nitelikli ara elaman yetiştirmektedir. Eğitim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl).
Tarihçesi
Gıda Teknolojisi Birinci ve İkinci Öğretim Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 60'ar öğrenci kapasiteli olacak şekilde açılmıştır.
Misyon
Ülkemizde gıda sanayinde faaliyet gösteren firmaların gerekli kaliteyi yakalamaları, iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri ve AB mevzuatına uygun koşullarda faaliyet göstermeleri, bu alanlarda yetiştirilmiş nitelikli elemanlar ile mümkündür. Program, uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek, gıda sanayine nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı, meslek etiğini bilen, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış ve gıda ürünlerinin üretimi, pazarlanması, kontrolü ve denetimi konusunda yetişmiş ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Vizyon
Benzer programlara sahip yüksekokullar arasında, öncelikli tercih edilen bir “marka meslek yüksekokul” olmak. Mesleki gelişmeleri takip eden ve kullanan, ilgili sektörü tanıyan ve sektörce tercih edilen nitelikli elemanlar yetiştirmek. Uygulamalı eğitimin en verimli şekilde yapılmasını sağlayarak, öğrencileri her açıdan donanımlı hale getirmek. Gelecekte öğrencilerin istihdam edilmelerini sağlamak için işletmelerle iletişimi sürekli canlı tutmak.
Amaç
Bu programın temel amacı, gıda sektöründe, üretim, laboratuar, pazarlama, muhafaza ve yönetim konularında çağdaş bilgi ve beceri yetisine sahip nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Programda teorik dersler yanında, kampus içinde yer alan üretim birimlerinde uygulamalı olarak yürütülen dersler de bulunmaktadır. Ayrıca çevrede faaliyet gösteren gıda işletmelerine de teknik geziler düzenlenmektedir.
Fiziki Altyapı
12 adet derslik, 2 adet uygulama laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 3 adet amfi salon, 1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 1 adet lobi, 9 adet öğretim elemanları odası mevcuttur.
Teknik Altyapı
Sınıflarımızda projeksiyon cihazı ve klimalar mevcuttur. Gıda Laboratuvarımızda uygulama için gerekli çeker ocak, sterilizatör, inkübatör, spektrofotometre, hassas terazi, santrifüj, otoklav, ısıtıcılar vb. cihazlarla, kimyasallarımız ve sarf malzemelerimiz mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu