Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Ders Kodu: YYÖN171
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki gelişmeleri değerlendirilecek; Mustafa Kemal Paşa’nın öncülüğündeki Türk kurtuluş mücadelesi (1919-1922) siyasi, askeri ve ekonomik olarak analiz edilecektir. Ayrıca Lozan Antlaşması ve sonuçları değerlendirilecektir.

Özet İçerik

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı. Başkent İstanbul dahil, bir çok vilayet işgal edildi. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde başlayan Milli Mücadele başarılı oldu ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Millileşme ve çağdaşlaşma kuruluş felsefesini oluşturdu.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Mondros Mütarekesi ve uygulamalarını öğrenecektir.
2.Milli Mücadele ve sonuçlarını öğrenecektir.
3.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve ilk yıllarını öğrenecektir.
4.Osmanlı devletinin son dönemlerini açıklayabilecektir.
5.Kurtuluş Savaşı sürecini ve bağımsızlığın kazanılmasını değerlendirebilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kemal Atatürk, Nutuk, Nutuk, 2 Cilt, Ankara 1989 Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Ankara 1991 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Ankara 1989 İsmet İnönü, Hatıralar, 2 Cilt, Ankara 1985 Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, 2 Cilt, Ankara 1988 Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul 1988 Ali Fuat Cebesoy, Milli Mücadele Hatıraları, İstanbul 1953 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, 3. Cilt, Ankara 1983
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin önemi, özelliği ve kaynakları
2. Hafta - Teorik
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e tarihi arka plan
3. Hafta - Teorik
I. Dünya Savaşı ve sonuçları
4. Hafta - Teorik
Mondros Mütarekesi ve uygulamaları
5. Hafta - Teorik
Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele - I
6. Hafta - Teorik
Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele - II
7. Hafta - Teorik
Lozan Müzakereleri ve Antlaşması
8. Hafta - Teorik
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kuruluş felsefesi
10. Hafta - Teorik
Atatürk İnkılapları devletin yeniden inşa edilmesi - I
11. Hafta - Teorik
Atatürk İnkılapları devletin yeniden inşa edilmesi - II
12. Hafta - Teorik
Atatürk İnkılapları ve toplumsal yapının yeniden inşa edilmesi - I
13. Hafta - Teorik
Atatürk İnkılapları ve toplumsal yapının yeniden inşa edilmesi - II
14. Hafta - Teorik
Tek parti idaresini oluşturan şartlar
15. Hafta - Teorik
Çok partili hayata geçiş denemeleri
16. Hafta - Teorik
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev101010
Bireysel Çalışma101313
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
5
5
5
5
OÇ-2
5
5
4
4
5
OÇ-3
5
5
5
5
4
OÇ-4
5
5
5
4
4
OÇ-5
5
5
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu