Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Gönüllülük Çalışmaları
Ders Kodu: KGT255
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 1
Uyg.: 2
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin; eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek; insani, sosyal, ekonomik vb. problemlerle toplumda göç ve afetler, engelliler, dezavantajlı gruplar başta olmak üzere çeşitli konu ve sorunlar hakkında duyarlılık kazanmalarını sağlamak; katılacakları ve gerçekleştirecekleri bazı gönüllülük faaliyetleriyle insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin geliştirilmesini sağlamak olup bu amaç doğrultusunda toplumda engelli yaşamı, göç ve afet gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü ve farkındalığı artırmak; böylece öğrencilerin seçecekleri bir gönüllülük alanında, önceden hazırlanacak bir plan dahilinde bir dönem boyunca gönüllü çalışmalarda görev almalarını ve sonuçlarını paylaşmalarını sağlamaktır

Özet İçerik

Yönetim ve Organizasyon kavramları, gönüllülük kavramı ve gönüllü yönetimi; temel gönüllülük alanları (afet ve acil durum, çevre, eğitim ve kültür, spor, sağlık ve sosyal hizmetler vd.); gönüllü çalışmalarda ilgili proje geliştirme ve sahada gönüllü çalışmalara katılım; gönüllü çalışmalarda etik, ahlaki, dini, geleneksel değerler ve ilkeler; kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) gönüllü çalışmalara katılım; toplumda risk grupları ve gönüllülük; göçmenler ve gönüllülük hakkında bilgi sahibi olur.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.1. Gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olur.
2.2. Proje yazmayı öğrenir.
3.3. Gönüllülük faaliyetlerini katılır.
4.4. Ekip çalışmasını öğrenir.
5.5. Etkili sunum tekniklerini öğrenir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. TÜRKİYE’DE GÖNÜLLÜLÜK. Gönüllülüğün Rolünün ve Katkılarının Keşfedilmesi (https://www.undp.org/content/dam/turkey/docs/Publications/mdgs/Turkiyedegonulluluk.pdf)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanımı ve ders hakkında genel bilgiler
2. Hafta - Teorik & Uygulama
Proje yazma ve örnek bir projeyi inceleme
3. Hafta - Uygulama
Proje konularının belirlenmesi
4. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
5. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
6. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
7. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
8. Hafta - Uygulama
Ara Sınav
9. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
10. Hafta - Uygulama
Gönüllülük faaliyetlerini katılım
11. Hafta - Uygulama
Proje ve faaliyet katılımlarının sunumu
12. Hafta - Uygulama
Proje ve faaliyet katılımlarının sunumu
13. Hafta - Uygulama
Proje ve faaliyet katılımlarının sunumu
14. Hafta - Uygulama
Proje ve faaliyet katılımlarının sunumu
15. Hafta - Uygulama
Proje ve faaliyet katılımlarının sunumu
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders60318
Uygulamalı Ders80324
Dönem Ödevi102020
PDÖ Raporu1516
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
2
4
4
3
2
OÇ-2
2
4
4
3
3
OÇ-3
2
4
4
3
2
OÇ-4
2
4
4
4
3
OÇ-5
2
4
4
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu