Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Mikrobiyoloji
Ders Kodu: BYL107
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin mikroorganizmalar (prokaryotlar, protozoonlar, funguslar ve virüsler) hakkında temel bilgileri vermektir ve mikroorganizmaların yapıları, biyolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları, sınıflandırılmaları ve biyoteknolojide kullanım alanları öğretmektir.

Özet İçerik

Mikroorganizmalar, mikrobiyal yaşam, mikroorganizmaların hücre yapısı, metabolizması, mikrobiyal üreme, metabolik regülasyon, evrim ve sistematik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek KESKİN
Öğr. Gör. Hilal DEMİRPENÇE
Öğrenme Çıktıları
1.Temel mikrobiyoloji konuları hakkında bilgi sahibi olabilme
2.Prokaryot ve Ökaryot mikroorganizmaların sınıflandırılmasını öğrenebilme
3.Mikrorganizmalarda metabolizma hakkında bilgi sahibi olabilme
4.Mikroorganizmaların beslenme, büyüme ve çoğalması hakkında bilgi sahibi olabilme
5.Mikroorganizmalarda evrim hakkında bilgi sahibi olabilme
6.Mikroorganizmalarda sistematik hakkında bilgi sahibi olabilme
7.Prokaryot ve ökaryot mikroorganizmalar arsındaki farklılıkları anlayabilme
8.Mikrobiyal genomik hakkında temel bilgiye sahip olabilme
9.Mikroorganizmalar arasında etkileşimler ile ilgili yorum yapabilme
10.Mikroorganizmaların biyoteknolojideki bazı uygulamalardaki kullanımlarını öğrenebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Madigan, M.T., Martinko, J. M., Parker, J. 2016. Brock's Biology of Microorganisms. 14th Edition, Prentice-Hall,Inc., USA
2.. Lodish,H.,Berk,A.,Zipursky,S.L.,Matsudaria,P.,Baltimore,D.,Darnell,J.,2000. Molecular cell Biology.
3.. Freeman W.H., Tortora,C. F.,Funke, B. R., Case, C.L.1995. Microbiology: An Introduction, 5th Edition, The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Mikrobiyal yaşama genel bir bakış
2. Hafta - Teorik
Makromoleküller, Hücre yapısı/İşlevi
3. Hafta - Teorik
Beslenme ve laboratuar kültürü ve Mikroorganizmaların metabolizması
4. Hafta - Teorik
Mikrobiyal üreme
5. Hafta - Teorik
Moleküler biyolojinin esasları
6. Hafta - Teorik
Metabolik regülasyon
7. Hafta - Teorik
Virolojinin esasları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Bakteri genetiği
10. Hafta - Teorik
Mikrobiyal evrim ve sistematik
11. Hafta - Teorik
Prokaryotik çeşitlilik: Bakteriler
12. Hafta - Teorik
Prokaryotik çeşitlilik: Archaea
13. Hafta - Teorik
Ökaryatik hücre biyolojisi ve ökaryotik mikroorganizmalar
14. Hafta - Teorik
Mikrobiyal genomikler
15. Hafta - Teorik
Viral çeşitlilik
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı (Final)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150230
Ödev150115
Okuma20816
Bireysel Çalışma150115
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
OÇ-1
5
4
4
4
3
OÇ-2
4
4
4
4
OÇ-3
4
4
4
4
OÇ-4
4
4
4
4
OÇ-5
4
4
3
4
OÇ-6
4
4
4
4
OÇ-7
4
4
4
4
OÇ-8
4
4
4
4
OÇ-9
4
4
4
4
OÇ-10
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu