Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Nurhan GÜNAY
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Dilek KESKİN
Mevlana Koordinatörü
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı , gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin hijyenik kontrol işlemlerinde yardımcı olmak üzere yapılması gereken işleri ve gıda güvenliğini bilen, tüketici sağlığını düşünen, teknik bilgi ve becerilere sahip, araştırma ve bilimsel düşünmeyi prensip edinmiş ara elemanlar yetiştirir.
Tarihçesi
ADÜ Rektörlüğü’nün, Aydın İli Köşk İlçesi’nde Köşk Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Köşk Meslek Yüksekokulunun kurulması teklifi uygun görülmüştür. 2013-2014 öğretim yılında eğitim öğretime başlanması planlanmaktadır.
Misyon
Evrensel değerlere saygılı, topluma katkı sağlayan, değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen, mesleklerine yönelik temel bilgi ve becerileri kazanmış, öncelikle insan sağlığını hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı ve sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
Vereceği öğrenci odaklı ve uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, saygın ve önder bir meslek yüksekokulu olmaktır.
Amaç
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, özgür ve bilimsel düşünebilen, teknolojiyi toplum yararına sunabilen, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunabilecek ve işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan piyasa isteklerine cevap verebilecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek, görev aldığı işletmede kalite kontrolle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilen nitelikte mesleki ve teknik alanda nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Meslek Yüksekokulumuzda 4280,60m2 kapalı, 9.000 m2 açık alan bulunmaktadır. Ayrıca okul bünyesinde 1 adet basketbol, 1 adet voleybol sahası, 1 adet halı sahası yer almaktadır.
Teknik Altyapı
12 adet derslik, 1 adet uygulama laboratuarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 6 adet amfi salon, 1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 1 adet lobi, 6 adet öğretim elemanları odası bulunmaktadır. Okulumuzda 3'ü idari 6'sı akademik olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu