Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Aslı ÇAYAN GÜLER
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Perihan SARI
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Saniye Seda ÜNSAL
Bölüm Başkan Yardımcısı
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aydın ili Nazilli ilçesinde 2010 - 2011 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. Meslek Yüksekokulumuz Aydın İlinin 40 km doğusunda 104.000 nüfuslu ve ekonomisi tarıma dayalı Nazilli ilçesinde bulunmaktadır. İlçe sınırları içinde bulunan yüksekokulumuz, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde eski adıyla Sümerbank Fabrikası yeni adıyla Sümer Kampüsünün içerisinde bulunmaktadır. Yüksekokulumuz Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümüne bağlı Yaşlı Bakımı (örgün ve ikinci öğretim) ve Evde Hasta Bakımı (örgün ve ikinci öğretim) programlarından oluşmaktadır.
Tarihçesi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınması 26.08.2010 Tarihli Genel Kurul toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun'un 4.maddesi uyarınca Yaşlı Bakımı Programı açılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınması 12.09.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında incelenerek 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun'un 4.maddesi uyarınca Evde Hasta Bakımı Programı açılmıştır.
Misyon
Sağlık alanında günümüzde ve gelecekte sağlık sektörünün gereksinim duyduğu, bilgi, beceri ve donanıma sahip, ekip içinde uyumlu çalışan, insan ve hasta haklarına saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı, ülkemizin değerlerini koruyan ve savunan sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
Vizyon
Sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde, bilgi ve becerilerin üretiminde ve kullanımında sağlık sektöründe tercih edilen, eğitim ve öğretim kalitesinde ulusal ve uluslararası düzeyde alanında öncü rolü üstlenen ve sürdürebilen eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmaktır.
Amaç
Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur.
Fiziki Altyapı
Yüksek okulumuz hizmet binası, Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde eski adıyla Sümerbank Fabrikası yeni adıyla Sümer Kampüsünün içerisinde bulunmaktadır . Eğitim- öğretim amacıyla Kampüs alanı içerisinde mevcut olan ortak derslikler kullanılmaktadır.
Teknik Altyapı
Kampusümüz de bir yemekhane, 450 m2 kullanım alanı olan bir öğrenci kafeteryası bulunmaktadır. Öğretim elemanları ve idari personelin ofisleri dâhil olmak üzere bütün bilgisayarlar internete bağlıdır. Yüksekokul dersliklerinin ısıtılması kalorifer (fueloil) ile sağlanmaktadır. Uygulamalı derslerin yapılacağı son teknoloji ile donanmış maketlerin yer aldığı bir laboratuvar bulunmaktadır. Kampüsümüzde yapılandırma çalışmaları devam etmekte olup çalışmalar tamamlandığında kampüs içerisinde 350 kişi kapasiteli çok amaçlı kullanılabilecek bir salon, personel için okuma ve dinlenme odaları ile bir lokal meydana gelecektir. 50 öğrenci kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu