Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Mümin ESER
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Zehra GÜLCAN MADRAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ali BÜYÜKMERT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İdris KOÇAK
Farabi Değişim Koordinatörü
Bölümde Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ile Bankacılık Sigortacılık programları bulunmaktadır.
Tarihçesi
Bankacılık ve Sigortacılık, 2005-2006 Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır.
Misyon
Çağın gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyine sahip, sürekli araştıran, sorgulayan, işbirliğine ve paylaşıma açık, ülkesini ve mesleğini seven ara insan gücü yetiştirmektir.
Vizyon
Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde bir program olmak.
Amaç
Kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi sahibi olan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, sorgulayan ve yenilikçi Bankacılık ve Sigortacılık elemanları yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü dersleri Sümer Kampusu içinde sosyal derslikler binasında yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Ayrıca okulumuzun tam donanımlı bilgisayar laboratuarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.
Teknik Altyapı
Okulumuzun tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazlarını kullanabilmektedirler
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu