Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İşletme Yönetimi - Normal Öğretim
İşletme Yönetimi (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bu program, ön lisans seviyesinde eğitim veren bir programdır. Öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Mezuniyet için alınması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrenciler 30 işgünü staj yapmakla yükümlüdürler.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
İşletme Yönetimi programına başka bir programdan geçiş olanağı henüz bulunmamaktadır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yönetimi alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanır ve “Meslek Elemanı” unvanı ile çalışma hayatına atılır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi veya meslek liselerinden sınavsız geçiş ile yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00/CC, 100 üzerinden en az 60 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için alınması gereken minimum AKTS, 120’dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Profili
Programda öğrenciler işletmecilik bilgileriyle donatılırlar. Ağırlıklı olarak işletmecilik bilimiyle, bunun dışında iktisat, hukuk, matematik bilimleriyle ilgili dersler alan öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri
İşletme Yönetimi ön lisans programından mezun olanlar her hangibir işletmede meslek elemanı olarak çalışabilirler. Ayrıca bankalarda, belediyelerde, gümrüklerde, hastanelerde, SMMM bürolarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmak koşuluyla örgün öğretimde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine, sınavsız olarak da Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
İşletme Yönetimi programı öğrencileri Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Buna göre öğrenciler bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı yapılarak değerlendirilir. Ara sınav %40, yarıyıl sonu sınavı %60 ağırlıklıdır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için notunun 4.00 üzerinden en az 2.0/CC, 100 üzerinden 60 olması gerekir. Bununla beraber, yarıyıl sonu sınav notu en az 50 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
1. Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az CC/60 notu alarak minimum 120 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 2. Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Staj Durumu
Her öğrenci 8 AKTS kredilik ve 30 işgününe yayılan stajını herhangi bir işletmenin herhangi bir departmanında, bankalarda, belediyelerde, gümrüklerde, hastanelerde, SMMM bürolarında yapabilir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu