Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek
2.İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek
3.Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek
4.İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek
5.İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek
6.İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek
7.Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek
8.Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek
9.İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek
10.İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek
11.Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçe’yi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu