Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 24
I. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Genel İşletme
İŞY121
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
İŞY103
Zorunlu 3 0 3
Mikro İktisat
İŞY123
Zorunlu 3 0 4
Genel Hukuk
İŞY125
Zorunlu 2 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İletişim
İŞY153
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
İŞY151
Bölüm Seçmeli 1 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 25
II. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 3
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Muhasebe II
İŞY104
Zorunlu 3 0 4
Makro İktisat
İŞY122
Zorunlu 3 0 3
Ticari Matematik
İŞY124
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
İŞY126
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Davranış Bilimleri
İŞY102
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistik
İŞY152
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mesleki Yabancı Dil
İŞY274
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 20
III. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetim ve Organizasyon
İŞY201
Zorunlu 3 0 3
Örgütsel Davranış
İŞY203
Zorunlu 2 0 3
Pazarlama
İŞY205
Zorunlu 3 0 3
Finansal Yönetim
İŞY207
Zorunlu 3 0 3
Bilgisayarlı Muhasebe
İŞY209
Zorunlu 1 1 4
Kamu Maliyesi
İŞY211
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
İŞY271
Bölüm Seçmeli 1 1 3
E-Ticaret
İŞY253
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Dış Ticaret İşlemleri
İŞY257
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası İşletmecilik
İŞY259
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sayısal Yöntemler
İŞY263
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Borçlar Hukuku
İŞY265
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Vergi Hukuku
İŞY267
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
İŞY273
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 20
IV. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Stratejik Yönetim
İŞY202
Zorunlu 2 0 2
Üretim Yönetimi
İŞY204
Zorunlu 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi
İŞY206
Zorunlu 3 0 3
Finansal Tablolar Analizi
İŞY208
Zorunlu 3 0 4
Staj
İŞY200
Zorunlu 0 2 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Meslek Etiği
İŞY254
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Halkla İlişkiler
İŞY256
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Maliyet Muhasebesi
İŞY260
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Yatırım ve Proje Analizi
İŞY262
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Muhasebe Denetimi
İŞY264
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Türk Vergi Sistemi
İŞY268
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Sermaye ve Para Piyasaları
İŞY270
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu