Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Hatice BAŞKAYA
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Emine KARAKUŞ BAŞLAR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ali BÜYÜKMERT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. İdris KOÇAK
Farabi Değişim Koordinatörü
İşletme Yönetimi ve Lojistik programları 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlamış, sonrasında bu iki program Yönetim ve Organizasyon Bölümü altına girmiştir
Tarihçesi
Lojistik programı, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır.
Misyon
• Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılamak, • Yaşadığı toplumu ve dünyayı kavrayabilen, çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, • İşbirliğine ve paylaşıma açık sürekli sorgulayan bireyler yetiştirmek
Vizyon
• Lojistik öğretimi veren en iyi yüksekokullar içinde yer almak • Sektörce aranılan mezunlar vermek • Yenilikçi, paylaşımcı ve içinde yaşadığı çevre ile sürekli işbirliği içinde bir program olmak • Mezunlarına en az bir yabancı dili ileri düzeyde öğretmek
Amaç
Kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi sahibi olan, araştıran, kendini sürekli geliştiren, sorgulayan ve yenilikçi lojistik meslek elemanları yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Lojistik programı dersleri Sümer Kampüsü içinde sosyal derslikler binasında yer alan dersliklerde yapılmaktadır. Kampüsümüzde bir yemekhane, 450 m2 kullanım alanı olan bir öğrenci kafeteryası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Okulumuzun tam donanımlı bilgisayar laboratuvarı bulunmakta, öğrenciler sunum için projeksiyon cihazları kullanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu