Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Oğuz DOLGUN
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hüseyin YERLİKAYA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Şinasi YAYLAGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ali ERKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Özgür GÜÇLÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Sinan BAYIK
Mevlana Koordinatörü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu, işçi ve mühendis arasında yer alan, teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bölüm; Fidan Yetiştiriciliği, Bitki Koruma, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programları olmak üzere 3 alt programa ayrılmaktadır.
Tarihçesi
Fidan Yetiştiriciliği programı; 1995-1996 Eğitim Öğretim yılında Fidan ve Fidecilik adı altında eğitime başlamıştır. Mevcut programımız 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında Bahçe Tarımı adıyla eğitim öğretime devam etmiştir. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımı durdurulan programımız en son olarak 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak Fidan Yetiştiriciliği Programı adı altında eğitim öğretime devam etmektedir.
Misyon
Günümüzün bilgi ve tecrübesiyle donatılmış, her türlü bitki fidanın üretimini gerçekleştirebilen, kamu ve özel sektörde ihtiyaç duyulan öğrencileri yetiştirmektir.
Vizyon
Yetiştirdiği öğrenciler aracılığı ile tarıma katkı sağlayan, tarım sektörünün beklentilerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından ilk sıralarda tercih edilen bir program olmaktır.
Amaç
Ülkemiz ve yöre koşullarına göre çağdaş bir eğitim-öğretim veren bölümümüz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, sektörü iyi tanıyan ve sektörün aradığı niteliklere de sahip, gelişen teknolojiyi takip edebilme ve bilgiye ulaşabilme yeteneğine sahip sorumluluk almaktan kaçınmayan teknik elemanlar yetiştirmektedir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda Cevdet İnci Bloğu ve Şefik Çerçioğlu Bloğunun bulunduğu yerleşke ile Ahmet Hakkı Balcıoğlu kampüsü olmak üzere 2 (iki) ayrı yerleşkede toplam 4315 m² kapalı alan, 9260 m² açık alanımız mevcuttur. Bu alan 14 adet Sınıf, 2 adet Amfi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 3 adet Araştırma ve Uygulama Laboratuvarları, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Konferans Salonu, 1 adet Konferans Binası (Konferans Salonu ve Fuaye Alanı), 4 adet Uygulama Seraları, 1 adet Uygulama Alanı, 3 adet Uygulama Atölyeleri, 1 adet Açık Spor Alanı, 1 adet Toplantı Salonu, 1 adet Açık Hava Amfi Tiyatro Alanı, 1 adet Kapalı Spor Alanı, 1 adet Kantin, 1 adet Misafirhane (Konuk Öğretim Elemanları Odası), 13 adet Akademik Personel Çalışma Odası, 7 adet İdari Personel Çalışma Odası, 1 adet Öğrenci ve Personel Yemekhanesi, 1 adet Ambar ve 1 adet Arşiv olarak düzenlenmiştir.
Teknik Altyapı
Yüksekokulda 1 adet bilgisayar laboratuvarı (40 adet bilgisayarlı), 5 adet araştırma ve uygulama laboratuvarı, 3 adet uygulama atölyesi bulunmaktadır. Uygulama alanında toplamda 1260 m² sera, 5000 m² uygulama sahası ve okul bahçesi vardır. Eğitim Öğretim faaliyetinin yürütüldüğü tüm sınıflarda projeksiyon cihazı, perdesi ve bilgisayar bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu