Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Medya Okuryazarlığı
Ders Kodu: İPZ299
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Medya okuryazarlığı bilgisi, kültürel çevre içerisinde medyanın yeri, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak, problem çözme becerisi, bilgi teknolojilerini kazandırma becerisi

Özet İçerik

Medya eğitimi, medya eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alper Turan DEVLİ
Öğrenme Çıktıları
1. Medya kavramını açıklar
2.Medya eğitimini tanıtır
3.Kültürel çevrede medyanın yerini ve önemini tartışır
4.Medya eğitiminde kullanılacak yöntem ve teknikler konusunda yetkinlik kazandırmak.
5.Dünyadaki medya alanındaki gelişmeleri takip eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Derste kullanılacak kaynaklar, öğretim elemanı tarafından belirlenerek web sitesinden duyurulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişime Giriş
2. Hafta - Teorik
Kitle İletişimi
3. Hafta - Teorik
Medya
4. Hafta - Teorik
Medya ve Etik
5. Hafta - Teorik
Nasıl Medya Okuryazarı Olunur ?
6. Hafta - Teorik
Televizyon
7. Hafta - Teorik
Aile, Çocuk Ve Televizyon
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ara sınav
9. Hafta - Teorik
İnternet (Sanal Dünya)
10. Hafta - Teorik
Gazete Ve Dergi
11. Hafta - Teorik
TV Programlarını Analiz
12. Hafta - Teorik
Gazete Ve Dergileri İnceleme
13. Hafta - Teorik
İnternetin Özelliklerini Keşfediyorum
14. Hafta - Teorik
Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Genel tekrar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev5105
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu