Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bahçe Bitkileri Fizyolojisi ve Morfolojisi
Ders Kodu: FY113
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Meyve, sebze, süs bitkilerinin fizyolojik ve morfolojik özellikleri, büyüme, gelişme, ile bitki bünyesinde gerçekleşen biyokimyasal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak

Özet İçerik

Kök, kök metamorfozları, hipokotil, gövde, gövde metamorfozları, yaprak, yaprağın anatomik yapısı, yaprağın kısımları, yaprak metamorfozları, yaprak dökümü, çiçek, çiçeğin kısımları, ovaryum durumlarına göre çiçek tipleri, çiçek organları ve gelişimi, çiçek durumları, meyve, meyvelerin sınıflandırılması, tohum, ve tohumun kısımları hakkında bilgi verilmektedir. Metabolizma Fizyolojisi (bitkiyi oluşturan elementler, şişme, difüzyon, ozmos, geçirgenlik). Su alınımı , su kaybı (terleme, sivi halde su kaybı, terlemenin önemi), Asimilasyon ( fotosentez, kemosentez), Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi (vegetatif gelişme, generatif gelişme, periyodisite), bitki gelişmesinde etkili faktörler (sıcaklık, ışık, su, gazlar, yer çekimi, toprak ve kültürel faktörler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, azotlu bileşikler, hormonlar, enzimler),Dinlenme, çimlenme, sürme ve köklenme, tepe hakimiyeti, çiçeklenme, kısırlık ve uyuşmazlık, partenokarpi ve apomiksis, çiçek ve meyve dökümü, yaşlanma, tropizmalar, vernelizasyon ve termoperiyodisite konularında teorik ve patik bilgiler vermektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kök ün yapısını ve kök metamorfozlarını öğrenmek
2.Gövdenin yapısını ve gövde metamorfozlarını öğrenmek
3.Yaprağın yapısını ve yaprak metamorfozlarını öğrenmek
4.Çiçeğin yapısını, çiçek tiplerini öğrenmek
5.Meyvenin yapısını ve meyve tiplerini öğrenmek
6.Tohumun yapısını ve kısımlarını öğrenmek
7.Bitkilerin morfolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
8.Temel metabolik olayları öğrenmek
9.Vegetatif ve generatif gelişmeyi öğrenmek
10.Bitki gelişiminde etkili iç ve dış faktörleri bilmek ve Bitkinin yaşamı boyunca ortaya çıkan değişik fizyolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kök, kök metamorfozları, hipokotil
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
2. Hafta - Teorik
Gövde, gövde metamorfozları
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
3. Hafta - Teorik
Yaprak, Yaprağın anatomik yapısı, yaprağın kısımları
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
4. Hafta - Teorik
Yaprak metamorfozları, yaprak dökümü, çiçek, çiçeğin kısımları
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
5. Hafta - Teorik
Ovaryum durumlarına göre çiçek tipleri, çiçek organları ve gelişimi, çiçek durumları
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
6. Hafta - Teorik
Meyve, meyvelerin sınıflandırılması, tohum, ve tohumun kısımları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
7. Hafta - Teorik
Bitkiyi oluşturan elementler, şişme, difüzyon, ozmos, geçirgenlik,
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Bitkiyi oluşturan elementler, şişme, difüzyon, ozmos, geçirgenlik
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
10. Hafta - Teorik
Asimilasyon, fotosentez, kemosentez
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
11. Hafta - Teorik
Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi,vegetatif gelişme, generatif gelişme, periyodisite
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
12. Hafta - Teorik
Bitki gelişmesinde etkili faktörler, sıcaklık, ışık, su, gazlar, yer çekimi, toprak ve kültürel faktörler, vitaminler, karbonhidratlar, yağlar, azotlu bileşikler, hormonlar, enzimler
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
13. Hafta - Teorik
Dinlenme, çimlenme, sürme ve köklenme, tepe hakimiyeti
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
14. Hafta - Teorik
Çiçeklenme, kısırlık ve uyuşmazlık, partenokarpi ve apomiksis, çiçek ve meyve dökümü
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
15. Hafta - Teorik
Yaşlanma, tropizmalar,Vernelizasyon ve termoperiyodisite
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Laboratuvar49036
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
OÇ-2
5
OÇ-3
5
OÇ-4
5
4
OÇ-5
5
4
OÇ-6
5
OÇ-7
5
OÇ-8
5
3
OÇ-9
5
3
OÇ-10
5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu