Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fidanlık Planlaması
Ders Kodu: FY206
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Fidanlıkların, fidan üretimine en uygun şekilde planlaması ve düzenlenmesini bilmek

Özet İçerik

Fidanlık kurulacak yerin seçimi, arazi düzenlemesi, bina ve yapıların tesisi ve yer seçimi, damızlık parselleri, anaç bahçeleri, seraların tesisi ve seçimi, köklendirme ünitelerinin seçimi ve tesisi, yetiştirme parselleri, geliştirme parselleri, tohumluk parselleri, tohum ekim parselleri, soğuk hava depoları, muhafaza yapıları, fidanlıkta bulunması gereken alet ve makinalar , hukuki konular,

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Fidanlık kurulurken dikkat edilmesi gereken konuları bilmek
2.Fidanlıkta bulunması gereken yapıları bilmek
3.Fidanlıkta parselleri bitki ve toprak özelliklerine göre düzenlemeyi bilmek
4.Fidanlıkta kullanılacak örtü altı yapılarının seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları bilmek
5.Fidanlıkta kullanılacak alet ve makinelerin seçiminde dikkat edilecek konuları bilmek
6.Fidanlık tesis edilirken alınacak izinler ve hukuki konuları bilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim elemanı ders notları
2.İnternet
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ülkemizde fidancılığın önemi ve tesis maliyetleri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
2. Hafta - Teorik
Fidanlık yerinin seçimi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
3. Hafta - Teorik
Fidanlık yerinin seçimi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
4. Hafta - Teorik
Arazi düzenlemesi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
5. Hafta - Teorik
Bina ve yapıların seçimi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
6. Hafta - Teorik
Fidanlığın parselasyonu
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
7. Hafta - Teorik
Damızlık parselleri
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Anaç parselleri
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
10. Hafta - Teorik
Sera ve köklendirme ünitelerinin seçimi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
11. Hafta - Teorik
Yetiştirme parselleri, geliştirme parselleri,
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
12. Hafta - Teorik
Tohumluk parselleri, tohum ekim parselleri,
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
13. Hafta - Teorik
Soğuk hava depoları, muhafaza yapıları
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
14. Hafta - Teorik
Fidanlıkta bulunması gereken alet ve makinalar
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
15. Hafta - Teorik
Hukuki konular
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders materyali
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
1
4
5
OÇ-2
4
2
5
4
4
5
OÇ-3
1
2
3
3
3
4
OÇ-4
1
1
2
2
3
4
OÇ-5
3
3
4
3
3
4
OÇ-6
3
4
2
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu