Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bitki Besleme ve Gübreleme
Ders Kodu: FY210
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bitkiler için gerekli besin elementleri tanıma ve gübreler ve gübreleme hakkında bilgi sahibi olmak ve gübreleri bitki beslemede kullanma becerisi kazanmak

Özet İçerik

Giriş, önemli bitki besin elementleri, bitkilerde besin elementi ve su alımı, bitki besin elementlerinin bitki gelişimi üzerine etkileri, gübrelerin sınıflandırılması ve kullanımı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Nalan AKAROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Bitkiler için önemli besin elementlerini bilir
2.Bitkinin besin elementlerini ve suyu nasıl aldığını bilir
3.Bitki besin elementlerinin bitki gelişimi üzerine etkilerini bilir
4.Gübreleri sınıflandırır
5.Gübreleme yapar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim elemanı ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş, bitki beslemede gereksinim duyulan elementler
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
2. Hafta - Teorik
Bitkilerde besin elementi alımı
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
3. Hafta - Teorik
Bitkilerde su alımı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
4. Hafta - Teorik
Azot, azotun bitki gelişimi üzerine etkileri, azot noksanlığı ve fazlalığı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
5. Hafta - Teorik
Fosfor,fosforun bitki gelişimi üzerine etkileri,fosfor noksanlığı ve fazlalığı
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
6. Hafta - Teorik
Potasyum,potasyumun bitki gelişimi üzerine etkileri,potasyum noksanlığı ve fazlalığı
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
7. Hafta - Teorik
Kalsiyum,kalsiyumun metabolik işlevleri,kalsiyum noksanlığı ve fazlalığı
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Magnezyum,magnezyumunmetabolik işlevleri,magnezyum noksanlığı ve fazlalığı , Kükürt,kükürdün metabolik işlevleri, kükürt noksanlığı ve fazlalığı
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
10. Hafta - Teorik
Demir,demirin metabolik işlevleri,demir noksanlığı ve fazlalığı, Çinko,çinkonun metabolik işlevleri,çinko noksanlığı ve fazlalığı, Bor,borun metabolik işlevleri,bor noksanlığı ve fazlalığı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
11. Hafta - Teorik
Gübre üretim ve tüketimi, gübrelerin sınıflandırılması
12. Hafta - Teorik
Organik gübreler
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
13. Hafta - Teorik
Kimyasal gübreler(azotlu gübreler,fosforlu gübreler,potasyumlu gübreler)
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
14. Hafta - Teorik
Kimyasal gübreler(kalsiyumlu gübreler,magnezyumlu gübreler,kükürtlü gübreler)
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
15. Hafta - Teorik
Mikro besin elementlerini kapsayan gübreler
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders notu
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı111112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
OÇ-2
4
OÇ-3
4
OÇ-4
4
OÇ-5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu