Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
Ders Kodu: BTS110
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Tarımsal faaliyetin ekonomik yönünü ele alarak, tarımın mikro ve makro düzeydeki problemlerine ilişkin konular üzerinde durmak, genel ekonominin temel prensipleri çerçevesinde tarım işletmelerinde kıt üretim kaynaklarının en etkin şekilde kullanımına ışık tutmaktır.

Özet İçerik

Tarım ekonomisine giriş, Türkiye ekonomisinde tarımın önemi, tarım işletmelerinin kurulması, fizibilite çalışmaları, tarım işletmelerinde üretim faaliyetleri ve özellikleri, arazi kullanımı, emek, sermaye ve girişimcilik, azalan verimler kanunu, tarım işletmelerde yıllık faaliyet sonuçlarının hesaplanması, brüt marj analizleri, tarım işletmelerinde planlama, tarımsal kooperatifçilik konularıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Öğrenme Çıktıları
1.Dersle ilgili temel kavramları kazanır.
2.Tarımda ekonomik kavram ve prensipler hakkında bilgi sahibi olur.
3.Tarımın ülke ekonomisi içindeki önemini kavrar.
4.Tarım işletmelerinde fizibilite çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
5.Tarımsal işletmelerde yıllık faaliyet sonuçlarının nasıl değerlendirildiğini öğrenir.
6.Tarım işletmelerinde elde edilen hasıla, kâr ve kaynak kullanım konularında bilgi sahibi olur.
7.Tarım işletmelerinde yetiştirilen başlıca ürünlerin maliyet hesabını kolaylıkla yapabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.Tarım Ekonomisi Ve İşletmeciliği (Prof. Dr. İ.Hakkı İNAN)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tarım ve Tarım Ekonomisinin Tanımı
2. Hafta - Teorik
Tarımsal Üretimin Özellikleri
3. Hafta - Teorik
Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı
4. Hafta - Teorik
Tarımsal Üretim Faktörleri
5. Hafta - Teorik
Tarımsal Kredi ve Finansmanı
6. Hafta - Teorik
Tarımsal Kooperatifçilik
7. Hafta - Teorik
Tarım Politikaları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
İşletme, Tarım İşletmesi, İşletmecilik, Tarımsal İşletmecilik Kavramları
10. Hafta - Teorik
Tarım İşletmeciliğinin Öğeleri
11. Hafta - Teorik
Tarım İşletmeciliğinde Karar Alma, Kararların Bazı Özellikleri, Karar Almada Yardımcı Araçlar, Karar Almada İşletme Dışı Etmenler, Karar Alma Sürecinde Tarım İşletmecisinin İşlevi
12. Hafta - Teorik
Tarım İşletmeciliğinin Temel Ekonomik Kuralları (Üretim Fonksiyonu, Azalan Verimler Kanunu)
13. Hafta - Teorik
İkame Kuralı, Eşit Marjinal Hasıla Prensibi, Nisbi Kar Kuralı, Alternatif Maliyet İlkesi, Paranın Zaman Değeri, Tarım Ürünlerinde Maliyetler
14. Hafta - Teorik
Tarım İşletmelerinin Kuruluş Çalışmaları (Proje Fikri, Fizibilite Çalışmaları, Fizibilite Raporu, Değerlendirme ve Yatırım Kararı, Kesin Proje, Projenin Uygulanması, İşletme Aşaması)
15. Hafta - Teorik
Tarım İşletmelerinde Yıllık Faaliyet Sonuçları (İşletme ve Üretim Dalı Analiz)
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
OÇ-2
4
3
OÇ-3
5
2
OÇ-4
5
3
OÇ-5
3
3
OÇ-6
2
3
OÇ-7
4
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu