Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarım Hukuku
Ders Kodu: BTS118
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Tarım hukukunun temel ilkelerini öğretmek, Tarım işletmelerinin hukuksal sorunlarını irdelemek ve çözüm yollarını araştırmak, Tarımsal toprak mülkiyet sistemini incelemek.

Özet İçerik

Hukuk giriş, hukuki açıdan tarımsal işletme kavramı, taşınır ve taşınmaz mülkiyetin kapsamı, toprak reformu, sular hukuku, meraların hukuksal nitelikleri konularıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zafer ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
1.Dersle ilgili temel kavramları kazanır.
2.Hukuk hakkında genel bilgiye sahip olur.
3.Tarımsal işletmelerin hukuki yapısını kavrar.
4.Mevcut mevzuat hakkında bilgi sahibi olur.
5.Mevzuat değişikliklerini takip eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.Aksoy, S. 1984. Tarım Hukuku, A.Ü.Z.F. Yayınları:907, Ders Kitabı:254, Ankara.
3.Tarım Hukuku Alanındaki Yasal Düzenlemeleri İçeren Resmi Gazeteler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hukuk nedir, kamu ve özel hukuk dalları, özellikleri
2. Hafta - Teorik
Tarım hukukunun dünya ve Türkiye’deki durumu
3. Hafta - Teorik
Hukuki açıdan tarımsal işletme kavramı, öğeleri ve tarımsal işletme tipleri
4. Hafta - Teorik
Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak rejimini düzenleyen kuralların arazi kanunnamesi öncesi ve sonrasına göre incelenmesi
5. Hafta - Teorik
Yurttaşlar yasasına göre taşınmaz mülkiyetin kapsamı, sınırları, edinimi, sınırlandırılması ve yitirilmesi
6. Hafta - Teorik
Taşınır mülkiyetin edinimi, tarımsal işletmeler için yurttaşlar yasasının getirdiği özel miras kuralları
7. Hafta - Teorik
Toprak reformu ve Türkiye'de toprak reformu girişimleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma yasası
10. Hafta - Teorik
1757 sayılı toprak ve tarım reformu yasası
11. Hafta - Teorik
3083 sayılı sulu alanlarda arazi düzenlemesine dair tarım reformu yasasına göre toprak reformunun incelenmesi
12. Hafta - Teorik
Toprak tapulaştırılması
13. Hafta - Teorik
Sular hukuku
14. Hafta - Teorik
Mera hukuku ve meraların hukuksal nitelikleri
15. Hafta - Teorik
Tarımsal Kooperatifler ve hukuki nitelikleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev54020
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
OÇ-2
3
OÇ-3
3
OÇ-4
4
OÇ-5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu