Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarımsal Kooperatifçilik
Ders Kodu: BTS209
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Kooperatifçilik bilincinin oluşması, meslek yaşamlarında kooperatifçilik faaliyetlerine öncülük etmeleri ve katkı sağlamalarına temel oluşturmaktır.

Özet İçerik

Kooperatifçiliğin tanımı ve ilkeleri, kooperatifçiliğin dünyada ve Türkiye’de gelişimi, kooperatif çeşitleri, tarımsal kooperatifler ve özellikleri, kooperatifçiliğin sorunları ve çözüm önerileri, kooperatiflerin hukuki statüleri konularıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Temur KURTASLAN
Öğrenme Çıktıları
1.Kooperatifçilik kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2.Kooperatif çeşitlerini ve çalışma şekillerini öğrenir.
3.Tarımsal işletmeler ve kooperatifler arasındaki ilişkileri öğrenir.
4.Tarımsal kooperatifleri ve üretime olan katkılarını öğrenir.
5.Kooperatiflerin hukuki statüleri hakkında bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.İNAN,İ.H., 2004. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Ve Avrupa Modeli, İstanbul Ticaret Odası Yayıncı No:2004-40, İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Kooperatifin tanımı, kapsamı, temel nitelikleri ve tarihçesi
2. Hafta - Teorik
Kooperatifçilik ilkeleri
3. Hafta - Teorik
Kooperatifçilik mevzuatı, Kooperatiflerde üst örgütlenme
4. Hafta - Teorik
Kooperatifçilik mevzuatı, Kooperatiflerde üst örgütlenme
5. Hafta - Teorik
Tarım kooperatifi nedir? Ne zaman kurulur? Tarımdaki sorunların çözümlenmesinde kooperatiflerin rolü
6. Hafta - Teorik
Tarım kooperatiflerinin sınıflandırılması
7. Hafta - Teorik
Tarım Alım kooperatifleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Tarım Satış kooperatifleri
10. Hafta - Teorik
Tarım Kredi kooperatifleri
11. Hafta - Teorik
Tarım Sigorta kooperatifleri
12. Hafta - Teorik
Arazi Kullanma kooperatifleri
13. Hafta - Teorik
Tarımsal Kalkınma kooperatifleri
14. Hafta - Teorik
Tarım Hizmet kooperatifleri
15. Hafta - Teorik
Tarım İşleme kooperatifleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Okuma45020
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
2
OÇ-2
4
1
OÇ-3
3
3
OÇ-4
3
2
OÇ-5
4
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu