Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tarımsal Pazarlama
Ders Kodu: BTS222
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Pazarlamanın temel ilkelerinin, kavramlarının, süreç ve modellerinin aktarılması

Özet İçerik

Pazarlama temel kavramları, ürün, fiyat, yer ve tutundurma faaliyetleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Öğrenme Çıktıları
1.Pazarlamanın temel kavramlarını kavramak ve pazarlamanın çevresini analiz etmek.
2.Pazarlama stratejisinin geliştirilmesine katkı sağlamak
3.Pazar bölümlendirmesi ve hedef pazar seçim stratejilerini kavramak.
4.Hedef pazar seçim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak
5.Ürün kararlarını kavramak
6.Fiyat kararlarını kavramak
7.Tanıtım kararlarını kavramak
8.Dağıtım kararlarını kavramak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları.
2.İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi,2008
3.Mehmet Karafakıoğlu, Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Literatür Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İstek, ihtiyaç, talep ve pazarlama kavramları
2. Hafta - Teorik
Pazarlamanın gelişimi ve pazarlama yaklaşımları
3. Hafta - Teorik
Stratejik planlama, stratejik pazarlama planlaması ve pazarlama stratejisi
4. Hafta - Teorik
Pazarlamanın çevresi
5. Hafta - Teorik
Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması
6. Hafta - Teorik
Tüketici ve endüstriyel pazarlar ve tüketici davranışları
7. Hafta - Teorik
Tüketici ve endüstriyel pazarlar ve tüketici davranışları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Çalışma haftası
10. Hafta - Teorik
Pazar bölümlendirme
11. Hafta - Teorik
Hedef pazar seçim stratejileri
12. Hafta - Teorik
Ürün kararları
13. Hafta - Teorik
Fiyat kararları
14. Hafta - Teorik
Tanıtım kararları
15. Hafta - Teorik
Çalışma Haftası
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev44016
Ara Sınav111112
Dönem Sonu Sınavı118119
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
3
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
5
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu