Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Ders Kodu: İKY202
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin ana gayesi işletme yönetiminde büyük bir etkiye sahip olan iş ve sosyal güvenlik hukukunun öğrencilere tanıtımıdır. Ders sonunda öğrencilerin çalışma hayatına ilişkin yönetsel yeteneklerinin geliştirilmesi, iş hayatında gelecekte yer alacakları işçi – işveren pozisyonları için kendi haklarını öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Özet İçerik

İş hukukunun tarihi gelişimi, İş hukukunun temel kavramları, İş sözleşmesinin kurulması, İş sözleşmesinden doğan borçlar, Ara dinlenmeler, fazla çalışma , yıllık izin süreleri, İş sözleşmesini sona erdiren durumlar ve hukuki sonuçları, Sendikaların gelişimi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Zafer ŞANLI
Öğrenme Çıktıları
1.Çalışma hukuku hakkında bilgi sahibidir
2.4857 sayılı iş kanunu hakkında bilgi sahibidir
3.İşçi - işveren ilişkilerinde yaşanan sorunları tanımlar
4.Söz konusu durumlarda yasal kuralları işletir
5.İş hukukunun gelişimini analiz eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akyiğit, E., İş Hukuku:Ankara:Seçkin yayınları
2.Çelik A.H., İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku. Trabzon :abp yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İş hukukunun tarihi gelişimi
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
2. Hafta - Teorik
İş hukukunun temel kavramları
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
3. Hafta - Teorik
İş sözleşmesinin kurulması
3. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
4. Hafta - Teorik
İş sözleşmesinden doğan borçlar
4. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
5. Hafta - Teorik
Ara dinlenmeler, fazla çalışma , yıllık izin süreleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
6. Hafta - Teorik
İş sözleşmesini sona erdiren durumlar ve hukuki sonuçları
6. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
7. Hafta - Teorik
Sendikaların gelişimi
7. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Sendikaların kuruluşu, organları, üyeliği ve sona ermesi
9. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
10. Hafta - Teorik
Toplu iş sözleşmesi hakkı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
11. Hafta - Teorik
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları
11. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
12. Hafta - Teorik
Grev ve lokavt kavramları
12. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
13. Hafta - Teorik
Sosyal güvenlik hukuku
13. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
14. Hafta - Teorik
Uzun dönem sigorta kolları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
15. Hafta - Teorik
Kısa dönem sigorta kolları
15. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Ön Hazırlık
Ders Kitabı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
OÇ-2
5
OÇ-3
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu