Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Sistemi
Ders Kodu: BTS301
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bankacılık Finans Bölümü öğrencilerini Türk Vergi Sisteminin genel ilke ve esasları ile sistem içinde yer alan merkezi ve yerel vergi uygulamaları konusunda bilgilendirmektir.

Özet İçerik

Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Tanımlar ve Kavramlar, Vergi Hukukunun Bağlayıcı ve Bağlayıcı Olmayan Kaynakları, Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergi Yönetimi. Vergi Mükellefi ve Vergi Sorumlusu, Vergileme Süreci I(Tarh ve Tahakkuk). Vergileme Süreci II Vergi Borcunu Sona Erdiren Sebepler Ödeme ve Diğer Nedenler, VergiÖdevleri, Vergi Denetimi ve Yargısı Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergileri Veraset ve İntikal Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi, Belediye Vergileri ve Emlak Vergisi ve Damga Vergisi ve Harçlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Vergi kavramı hakkında genel bilgi sahibi olur.
2.Türkiye'deki vergi sistemini bilir
3.Vergi çeşitlerini bilir
4.Vergi denetimi hakkında bilgi sahibi olur
5.Vergi ile ilgili mevzuatı bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Metin Taş, Şükrü Kızılot; Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,4.Baskı, Yaklaşım 2011
2.Topluca Türk Vergi Kanunları,Yaklaşım, 2013 ve www.gib.gov.tr/mevzuat
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Türk Vergi Sistemine Genel bakış
2. Hafta - Teorik
Anayasal Vergileme İlkeleri
3. Hafta - Teorik
Vergi İlişkisinin Tarafları : Vergi İdaresi ve Mükellef
4. Hafta - Teorik
Mükellefin Ödevleri : Defter Tutma Belge Düzenleme ve Değerleme
5. Hafta - Teorik
Vergileme Süreci : Tarhiyat ve Tahakkuk
6. Hafta - Teorik
Verginin Ödenmesi ile Ödememenin Sonuçları
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Vergi Denetimi
9. Hafta - Teorik
Vergi Suç ve Cezaları ve Vergi Yargısı
10. Hafta - Teorik
Gelir Vergisi Uygulaması I : Vergi Konusu ve Mükellef
11. Hafta - Teorik
Gelir Vergisi Uygulaması II : Tarhiyat ve Ödeme
12. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisi Uygulaması
13. Hafta - Teorik
Katma Değer Vergisi Uygulaması
14. Hafta - Teorik
Özel Tüketim Vergileri Uygulaması
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav19110
Dönem Sonu Sınavı111112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
OÇ-2
3
OÇ-3
2
OÇ-4
3
OÇ-5
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu