Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Rapor Yazma ve Sunma Teknikleri
Ders Kodu: İPZ300
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Dersin amacı öğrencilere kendilerine verilen veya seçtikleri herhangi bir alanda veya konuda, konu hakkında bilgiler toplayarak, belirli kurallar çerçevesinde, rapor hazırlama, topluluk önünde sunma ve kendilerinden istenilen biçimde rapor yazma becerisi kazanmalarıdır.

Özet İçerik

Öğrenciler bireysel ya da gruplar olarak, çalışma konusu seçer, seçtikleri konularda verilen kurallar çerçevesinde rapor hazırlar, yazar ve hazırladıkları raporu topluluk önünde sunarlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Temur KURTASLAN
Öğrenme Çıktıları
1.Herhangi bir konuda bilgi edinerek, rapor haline getirebilmek
2.Hazırladığı raporu özetleyerek sunum yapabilmek
3.Etkili sunum teknik ve teknolojilerini kullanma becerisi edinmek
4.Sorumluluk taşıyabilmek
5.Zaman yönetiminde etkin olabilmek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.KÜÇÜK, Musa. "RAPORLARIN ÖNEMİ VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİNİN KURUMSAL FAALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ." CONGRESS BOOK. 2016.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin konusu, gerekçesi, içeriği ve işleyişi
2. Hafta - Teorik
Rapor, amacı, önemi, yarar ve sakıncaları
3. Hafta - Teorik
Rapor çeşitleri ve raporların kullanıldığı alanlar
4. Hafta - Teorik
Genel yazma kuralları ve yazılı anlatım türleri
5. Hafta - Teorik
Yazma, kaydetme, raporlama bilgi ve becerileri; amacı, önemi. etik (gizlilik (mahremiyet), paylaşım vb) açısından kayıt tutma ve raporlama.
6. Hafta - Teorik
Rapor yazmada model, biçim ve içerik.
7. Hafta - Teorik
Rapor yazmada alıntı, aktarma ve kaynak gösterme
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARASINAV
9. Hafta - Teorik
Çizelge (tablo) ve şekillerin raporda kullanımı.
10. Hafta - Teorik
Rapor yazma ve sunum becerilerinde bilgisayarın kullanımı
11. Hafta - Teorik
Öğrenci rapor sunumları
12. Hafta - Teorik
Öğrenci rapor sunumları
13. Hafta - Teorik
Öğrenci rapor sunumları
14. Hafta - Teorik
Öğrenci rapor sunumları
15. Hafta - Teorik
Öğrenci rapor sunumları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders90218
Uygulamalı Ders50210
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu