Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye Ekonomisi
Ders Kodu: BTS302
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Öğrencilerin zorunlu stajlarını Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci staj yönergesindeki kurallara göre belirtilen sürede (30 iş günü) ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Türkiye ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmak

Özet İçerik

Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. Türkiye ekonomisinin Dünya’daki yeri: Türkiye’nin demografik yapısı, Büyüme, Demografik yapısı, ekoomik gelişmeler, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel ekonomik kavramları bilmek
2.Ekonomik problemleri anlamak
3.Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını kavramak
4.Para piyasası ve döviz piyasası konuları ile bazı aktüel gelişmeleri analiz etmek
5.Türkiye’deki Sosyal Güvenlik hakkında bilgi sahibi olur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim elemanı ders notları
2.İnternet
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel ekonomik kavramlar
2. Hafta - Teorik
Türkiye’nin coğrafik konumu ve yer altı kaynakları
3. Hafta - Teorik
Türkiye ekonomisinin Dünya’daki yeri
4. Hafta - Teorik
Ekonomik büyüme
5. Hafta - Teorik
Gayri safi milli hasıla ve kişi başı gayri safi milli hasıla verileri
6. Hafta - Teorik
Türkiye’de gelir dağılımı
7. Hafta - Teorik
İstihdam ve İşsizlik
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Türkiye’de Sosyal Güvenlik
10. Hafta - Teorik
Enflasyon, Deflasyon, Devalüasyon
11. Hafta - Teorik
Enflasyonun ortaya çıkış nedenleri
12. Hafta - Teorik
Enflasyon türleri, enflasyonla mücadele
13. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Dış ticareti ve ödemeler dengesi
14. Hafta - Teorik
Döviz piyasası
15. Hafta - Teorik
Genel tekrar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
OÇ-2
3
OÇ-3
3
OÇ-4
3
OÇ-5
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu