Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Bankacılık ve Sigortacılık - Normal Öğretim
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksekokulumuzda dersler uygulamalı ve teorik olarak okutulmaktadır. 30 İş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Değişik mesleklerden deneyimli elemanlar çeşitli etkinlikler kapsamında seminerler ve konferanslarla öğrencilere tecrübelerini aktarma fırsatı bulmaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin yönetmeliğe uygun başvuru yapan öğrenciler geçiş yapabilir.
Kazanılan Derece
Meslek elemanı ünvanı.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Fakülteye yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, Atatürk ilke inkılâpları doğrultusunda çağdaş değerleri kavrayan nesiller yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğrenciler kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren banka ve sigorta şirketlerinde çalışabileceği gibi .
Üst Derece Programlara Geçis
Dikey geçiş ile lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Derslere devam koşulunu yerine getiren öğrenciler vize, final ve bütünlemelere girme hakkını elde ederler. Vize notunun % 40 ile final notunun %60’ı toplanarak başarı puanı hesaplanır. Sınavlar yazılı ve uygulamalı olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda yer alan 4 yarıyılda toplam 120 AKTS’ye denk gelen dersleri başarmak ve 30 iş günü staj yapmak koşulu ile mezuniyete hak kazanabilirler.
Staj Durumu
Yüksekokulumuzdan öğrencilerimizin mezun olabilmesi için zorunlu olarak 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu