Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF105
Zorunlu 3 0 4
Genel İşletme
İY115
Zorunlu 2 1 3
Genel Hukuk Bilgisi
MLİ105
Zorunlu 2 0 3
Bankacılık Temel Bilgileri
BSO113
Zorunlu 3 0 3
Sigortacılık Temel Bilgileri
BSO115
Zorunlu 3 0 3
İktisada Giriş
BSO105
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 22
2. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 5
Program Dışı Seçmeli Dersler 2 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makro İktisat
BSO104
Zorunlu 3 0 4
Ticari Matematik
BSO108
Zorunlu 1 1 2
Sigorta İşletmeciliği
BSO231
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
MUH107
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Ofis Uygulamaları
ENF120
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İstatistik
İY112
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Kamu Maliyesi
MLİ109
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Banka Yönetimi
BSO122
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Bireysel Bankacılık
BSO250
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ticaret Hukuku
İY106
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İşletme Bütçeleri
İY274
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Pazarlama İlkeleri
İY227
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Üretim Yönetimi
İY230
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Maliye Politikası
MLİ206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Tüketici Davranışları
PSY101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 14
3. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 13
Program Dışı Seçmeli Dersler 2 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Yönetim
İY223
Zorunlu 2 1 4
Sermaye ve Para Piyasaları
BSO204
Zorunlu 3 0 4
Kaza ve Yangın Sigortası
BSO227
Zorunlu 2 0 3
Banka ve Sigortacılıkta Fon ve Risk Yönetimi
BSO210
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Dış Ticaret İşlemleri
İY221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İY276
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
MUH263
Bölüm Seçmeli 1 1 2
Kalite Yönetim Sistemleri
MUH273
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Hayat, Sağlık ve Bireysel Emeklilik Sigortası
BSO209
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kıymetli Evrak Hukuku
BSO269
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi
BSO254
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Vergi Hukuku ve Finansal Piyasa Araçlarının Vergilendirilmesi
BSO219
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Lojistik ve Mühendislik Sigortaları
BSO229
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Katılım Bankacılığı
BSO256
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik I
İY269
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Banka ve Sigorta Muhasebesi
MUH205
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Sermaye Piyasası Mevzuatı
MUH248
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Genel Muhasebe II
MUH108
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İşletme Bütçeleri
İY274
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Pazarlama İlkeleri
İY227
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Üretim Yönetimi
İY230
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Maliye Politikası
MLİ206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Tüketici Davranışları
PSY101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 15
4. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 13
Program Dışı Seçmeli Dersler 1 Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj
EMY214
Zorunlu 0 2 6
Bankacılık ve Sigortacılıkta Hizmet Pazarlaması
BSO251
Zorunlu 2 0 3
Hasar- Rücu ve Reasürans Teknikleri
BSO230
Zorunlu 2 0 3
Ticari Bankacılık
BSO260
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
EMY212
Bölüm Seçmeli 2 1 3
Meslek Etiği
İY266
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bankacılık Mevzuatı
BSO207
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi
BSO222
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Sigorta Hukuku
BSO220
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sorumluluk Sigortacılığı
BSO206
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Tarım Sigortası
BSO252
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası Finans Teknikleri
BSO224
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Menkul Kıymetler Analizi
BSO221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgisayar Destekli Sigortacılık
BSO262
Bölüm Seçmeli 1 1 3
Borçlar Hukuku
İY104
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Girişimcilik II
İY270
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mali Tablolar Analizi
MUH208
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Gayrimenkul Finansmanı
EMY220
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kent Sosyolojisi ve Çevre
EMY117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şehircilik
EMY263
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İşletme Bütçeleri
İY274
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Pazarlama İlkeleri
İY227
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Üretim Yönetimi
İY230
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Denetimi
MUH261
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Muhasebe Meslek Hukuku
MUH256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Şirketler Muhasebesi
MUH253
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Anayasa Hukuku
MLİ104
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Devlet Borçları
MLİ209
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Kamu Ekonomisi
MLİ259
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Maliye Politikası
MLİ206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Hukuku
MLİ271
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Gayrimenkul Değerlemesi
EMY216
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Tüketici Davranışları
PSY101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu